Vireillä olevat asemakaavat

Kantakaupunki
Kaupunginosat: Lutakko, Mattilanpelto, Mäkimatti, Kukkumäki, Nisula, Taulumäki, Tourula, Mannila

palaa hakuun
Tekeillä oleva asemakaava
Voimaan tullut asemakaava

Kaavan nimi / tunnus / kaavataso

Sijainti

Päivitetty

Asemakaavan muutosalue sijaitsee Lutakossa rajautuen Schaumanin puistotiehen, Tourujokeen, Jyväsjärveen ja Rantaväylään.

21.10.2021

Asemakaavan muutosalue sijaitsee Jyväskylän ydinkeskustassa Kauppakadun, Asemakadun, Vapaudenkadun ja Kilpisenkadun rajaamalla alueella.

20.10.2021

Asemakaavan muutosalue sijaitsee Jyväskylän ydinkeskustassa Kauppakadun, Väinönkadun ja Vapaudenkadun rajaamalla alueella.

20.10.2021

Asemakaavan muutosalue sijoittuu Yläkaupungin alueelle rajautuen Gummeruksenkatuun, Yliopistonkatuun sekä asuinkerrostalojen korttelialueeseen.

20.10.2021

Alue sijaitsee kaupungin keskustassa ja rajautuu Yrjönkatuun, Tapionkatuun ja Puutarhakatuun.

7.10.2021

Asemakaavan muutosalue sijaitsee Jyväskylän ydinkeskustassa Yliopistokadun varressa rajautuen asuin- ja liikerakentamisen kortteleihin. Yliopistonkadun toisella puolella sijaitsee vanha Fredrikssonin lakkitehtaan rakennus.

27.9.2021

Asemakaavan muutosalue sijaitsee Kankaan alueella Jyväskylän keskustan vieressä, ydinkeskustasta koilliseen Tourujoen itärannalla ja käsittää vanhan paperitehtaan rakennuksen lähiympäristöineen Kankaanaukion reuna-alueilla.

23.9.2021

Asemakaavan muutos koskee 29. kaupunginosan korttelin 59 tonttia 6 sekä katualuetta. Suunnittelualue sijaitsee Saarijärventien varrella, noin neljä kilometriä Jyväskylän keskustasta pohjoiseen Palokan suuntaan. Idässä tontti rajautuu Liinaharjan päiväkodin tonttiin.

22.9.2021

Asemakaavan muutos koskee 5. kaupunginosan korttelia 126 ja 9.kaupunginosan korttelia 25 tonttia 9 sekä Länsi-Päijänteentien liikennealuetta välillä Keskussairaalantie – valtatie 23 Asemakaavan laajennus koskee kaavoittamatonta osaa Jyväskylä-Keuruu rata-alueesta.

22.9.2021

Alue sijaitsee Seminaarinmäellä ruutukaava-alueen lounaispuolella.

2.8.2021

Nisulankatu 52

17.5.2021

Asemakaavan muutos koskee 14. kaupunginosan korttelia 32, 16. kaupunginosan korttelin 29 tontteja 10-11 ja korttelia 181 sekä virkistys-, katu-, tie- ja rautatiealueita. Asemakaavan muutosalue sijoittuu valtateiden 4 ja 9 ympäristöön Tourulan ja Aholaidan alueille.

16.4.2021

Asemakaavan muutosalue sijoittuu valtateiden 4 ja 9 ympäristöön Kankaan, Seppälän ja Tourulan alueille.

16.4.2021

Asemakaavan muutosalue sijaitsee Jyväskylän ydinkeskustassa Kauppakadun varressa Yläkaupungilla.

8.4.2021

Asemakaavan muutos koskee 3. kaupunginosan korttelin 53 tontteja 13 ja 14. Asemakaavan muutosalue sijaitsee Jyväskylän ydinkeskustassa Ilmarisenkadun, Kalevankadun ja Puistotorin välisellä alueella osoitteessa Kalevankatu 8 ja 10.

12.3.2021

Asemakaavan muutosalue sijaitsee Jyväskylän keskustassa, Harjun kaupunginosassa Puutarhakadun varrella. Tontilla sijaitsee Vapaakirkko -rakennus.

10.3.2021

Asemakaavan muutosalue sijaitsee Jyväskylän ydinkeskustassa Hannikaisenkadun varressa Asema-aukion eteläpuolella. Suunnittelualueella sijaitsee muun muassa keskustan maamerkkinä tunnettu kymmenen kerroksinen asuinkerrostalo.

13.1.2021

Asemakaavan muutosalue sijaitsee Jyväskylän ydinkeskustassa, osoitteessa Ilmarisenkatu 16.

17.12.2020

Keljon vanhainkodin alueena tunnettu kaavamuutosalue sijaitsee Mattilanpellon pientaloalueen eteläpuolella noin 1,5 kilometrin päässä Jyväskylän keskustasta.

9.11.2020

Asemakaavan muutosalue sijaitsee Jyväskylän ydinkeskustassa ruutukaavakeskustan laidalla, Hannikaisenkadun varrella. Suunnittelualueella sijaitsee lääkärikeskuksen toimitalo ja asuinkerrostalo.

26.10.2020

Kaavamuutosalue sijaitsee Älylän pientaloalueella vajaan kilometrin etäisyydellä ruutukaavakeskustasta lounaaseen.

9.9.2020

Asemakaavan muutosalue sijaitsee osoitteessa Pitkäkatu 2, noin 500 metriä ruutukaavakeskustasta

5.8.2020

Asemakaavan muutosalue sijaitsee osoitteessa Korkeakoskentie 1.

4.8.2020

Suunnittelualue sijaitsee Kisakadun ja Nisulankadun välisellä alueella. Alue on osa Nisulan asuinaluetta ja se sijoittuu noin yhden kilometrin etäisyydelle Jyväskylän keskustasta.

18.6.2020

Asemakaavan muutosalue sijaitsee aivan Jyväskylän ydinkeskustan tuntumassa, osoitteessa Heikinkatu 4.

5.6.2020

Kivääritehtaankatu ja Asekatu, Tourula

4.6.2020

Hannikaisenkatu 7

10.3.2020

Asemakaavan muutosalue sijaitsee Kankaan alueella Jyväskylän keskustan vieressä, ydinkeskustasta koilliseen Tourujoen itärannalla ja käsittää vanhan paperitehtaan rakennuksen lähiympäristöineen. Alue tarkentuu suunnittelun kuluessa.

9.3.2020

Asemakaavan muutosalue sijaitsee Jyväskylän keskustassa, Harjun kaupunginosassa Yrjönkadun ja Kalervonkadun kulmassa. Tontilla sijaitsee katolinen kirkkorakennus (Pyhän Olavin kirkko).

6.2.2020

Asemakaavan muutos koskee 3. kaupunginosan korttelia 58 tonttia 3. Asemakaavan muutosalue sijaitsee Jyväskylän ydinkeskustassa Heikinkadun ja Vapaudenkadun kulmassa. Kaava-alue rajautuu etelässä Veturitallinkatuun.

29.10.2019

Osayleiskaava koskee valtatie 9:ä ja ratapihaa sekä niiden lähialueita keskustassa sijaitsevan asemanseudun ympäristössä. Kaavan nimi oli aiemmin Rantaväylän osayleiskaava.

13.6.2019

Asemakaavan muutosalue sijaitsee Jyväskylän ydinkeskustassa Kauppakadun ja Asemakadun risteyksen länsipuolella ”kompassin” vieressä.

13.6.2019

Tiilitehtaantie 15

13.5.2019

Asemakaavan muutosalue sijaitsee Jyväskylän keskustan läheisyydessä Nisulan kaupunginosassa, osoitteessa Kisakatu 18. Suunnittelukohteena on Viitaniemen urheilukenttä ja sen viereinen lähivirkistysalue.

28.2.2019

Suunnittelualue sijaitsee Jyväskylän kaupungin keskustan tuntumassa, Harjun pohjoispuolella.

31.1.2019

Nuuskakujan kortteli sijaitsee Voionmaankadun varressa noin 200 metrin päässä ruutukaavakeskustasta.

18.12.2018

Taidepolku, puistoalue

9.10.2018

Asemakaavan muutosalue sijaitsee Kankaan alueella noin kilometrin etäisyydellä Jyväskylän kaupungin keskustasta koilliseen Tourujoen itäpuolella vanhan paperitehtaan tuntumassa. Suunnittelualueen laajuus on noin 4 hehtaaria.

13.9.2018

Asemakaavan muutosalue sijaitsee Harjun kaupunginosassa Puutarhakadun päätteenä Rajakadun varressa osoitteessa Puutarhakatu 19. Suunnittelualueen laajuus on noin 0,2 hehtaaria ja sijainti Jyväskylän kaupungin keskustan vieressä Harjun pohjoispuolella.

10.8.2018

Asemakaava-alue sijaitsee Jyväskylän keskus-tassa Harjun pohjoispuolella Yrjönkadun ja Sepänkadun risteyksessä.

7.8.2018

Asemakaavan muutosalue sijaitsee Kankaan alueella Jyväskylän ydinkeskustasta koilliseen Tourujoen itärannalla ja käsittää aluetta vanhan paperitehtaan itäpuolelta. Alueen rajaus tarkentuu suunnittelun kuluessa.

22.5.2018

Asemakaavan muutosalue sijaitsee Kankaan alueella Jyväskylän ydinkeskustasta koilliseen Tourujoen ranta-alueilla ja käsittää alueita Ailakinkadun varrelta Tourukadulle saakka. Alueen rajaus tarkentuu suunnittelun kuluessa.

16.5.2018

Asemakaavan muutosalue sijaitsee Jyväskylän ydinkeskustassa keskeisellä paikalla kaupunkirakenteessa.

2.5.2018

Asemakaavan muutosalue sijaitsee Voionmaan- ja Pitkäkadun risteysalueella noin 200 metrin päässä ruutukaavakeskustasta. Alueella sijaitsee Jyväskylän ammattikorkeakoulun musiikin opetuksen toimitilat.

18.4.2018

Suunnittelualue sijaitsee noin viiden kilometrin päässä keskustasta Mannisenmäen uudella asuinalueella. Alue rajautuu idästä Tiilitehtaantiehen ja lännestä Sekametsä nimiseen tiehen.

12.1.2018

Kaavamuutosalue sijaitsee Nisulassa, osoitteessa Sepänkatu 14.

21.9.2017

Asemakaavan muutosalue sijaitsee noin 1 km Jyväskylän kaupungin keskustasta lounaaseen, Rautpohjankadun, Keskussairaalantien, Voionmaankadun sekä Seminaarinmäen yliopistoalueen osittain rajaamalla alueella.

9.6.2017

Asemakaavan muutosalue sijaitsee Kankaan alueella Jyväskylän ydinkeskustasta koilliseen Tourujoen itärannalla ja käsittää alueita Ailakinkadun ja pohjoispuolelta Rusokinkadulta länteen päin. Alueen rajaus tarkentuu suunnittelun kuluessa.

23.2.2017

Alue sijaitsee Jyväskylän keskustassa ruutukaava-alueen lounaispuolella. Se rajautuu Pitkäkatuun, Voionmaankatuun, Seminaarinkatuun, Keskussairaalantiehen ja Hippoksen urheilupuistoon.

25.11.2013