Vireillä olevat asemakaavat

Kantakaupunki
Kaupunginosat: Lutakko, Mattilanpelto, Mäkimatti, Kukkumäki, Nisula, Taulumäki, Tourula, Mannila

palaa hakuun
Tekeillä oleva asemakaava
Voimaan tullut asemakaava

Kaavan nimi / tunnus / kaavataso

Sijainti

Päivitetty

Kaavamuutosalue sijaitsee Älylän pientaloalueella vajaan kilometrin etäisyydellä ruutukaavakeskustasta lounaaseen.

26.9.2023

Asemakaavan muutosalue sijaitsee Taulumäen harjulla Aatoksenkadun ja Tuomiojärven välissä.

19.9.2023

Asemakaavan muutosalue sijaitsee Kankaan alueella Jyväskylän ydinkeskustasta koilliseen Tourujoen itärannalla. Muutosalue käsittää alueita Ailakinkadun pohjoispuolelta. Lännessä muutosalue rajautuu Rusokinkatuun. Alueen rajaus tarkentuu suunnittelun kuluessa.

3.8.2023

Kivääritehtaankatu ja Asekatu, Tourula

21.7.2023

Asemakaavan muutos koskee 6. kaupunginosan korttelin 82 tonttia 15. Suunnittelualue sijaitsee Jyväskylän keskustan reunamilla, Harjun tuntumassa olevan Oikokadun ja Pitkäkadun kulmauksessa. Naapurissa sijaitsee Kansallisarkiston Jyväskylän toimipaikka ja Mäki-Matin perhepuisto.

14.7.2023

Osayleiskaava koskee valtatie 9:ä ja ratapihaa sekä niiden lähialueita keskustassa sijaitsevan asemanseudun ympäristössä. Kaavan nimi oli aiemmin Rantaväylän osayleiskaava.

3.7.2023

Asemakaavan muutosalue sijaitsee Jyväskylän ydinkeskustassa Yliopistonkadun, Harjukadun ja Väinönkadun rajaamalla alueella.

29.6.2023

Nisulankatu 52

1.6.2023

Kaavamuutosalue sijaitsee Kukkumäen kaupunginosassa, Keskussairaalantien ja Kannaksenkadun kulmauksessa.

11.5.2023

Asemakaavan muutos koskee 2. kaupunginosan korttelin 32 tonttia 4 sekä katualuetta. Kaavamuutosalue sijaitsee kaupungin keskustassa Tapionkadun ja Yrjönkadun kulmauksessa.

11.5.2023

Asemakaavan muutosalue sijaitsee Lutakossa rajautuen Schaumanin puistotiehen, Tourujokeen, Jyväsjärveen ja Rantaväylään.

22.3.2023

Kaava-alue sijaitsee Lutakon satamassa rajautuen Kompassinrantaan Lutakonaukioon, satama-puistoon ja Jyväsjärveen.

17.3.2023

Keljon vanhainkodin alueena tunnettu kaavamuutosalue sijaitsee Mattilanpellon pientaloalueen eteläpuolella noin 1,5 kilometrin päässä Jyväskylän keskustasta.

16.3.2023

Asemakaavan muutosalue sijaitsee Jyväskylän ydinkeskustassa Vapaudenkadun, Kilpisenkadun ja Kauppakadun rajaamalla alueella.

2.3.2023

Asemakaavan muutosalue sijaitsee Viitaniemessä rajautuen Sepänkatuun, Aatoksenkatuun ja Aatoksenpuistoon, osoitteessa Sepänkatu 14.

1.2.2023

Asemakaavan muutosalue sijaitsee Jyväskylän ydinkeskustassa Kauppakadun, Asemakadun, Vapaudenkadun ja Kilpisenkadun rajaamalla alueella.

18.1.2023

Asemakaavan muutosalue sijaitsee aivan Jyväskylän ydinkeskustan tuntumassa, osoitteessa Heikinkatu 4.

13.1.2023

Asemakaavan muutos koskee 14. kaupunginosan korttelia 32, 16. kaupunginosan korttelin 29 tontteja 10-11 ja korttelia 181 sekä virkistys-, katu-, tie- ja rautatiealueita. Asemakaavan muutosalue sijoittuu valtateiden 4 ja 9 ympäristöön Tourulan ja Aholaidan alueille.

30.12.2022

Alue sijaitsee kaupungin keskustassa ja rajautuu Yrjönkatuun, Tapionkatuun ja Puutarhakatuun.

27.12.2022

Asemakaavan muutosalue sijoittuu valtateiden 4 ja 9 ympäristöön Kankaan, Seppälän ja Tourulan alueille.

19.12.2022

Alue sijaitsee Jyväskylän keskustassa ruutukaava-alueen lounaispuolella ja rajautuu Pitkäkatuun, Voionmaankatuun, Seminaarinkatuun, Keskussairaalantiehen ja Hippoksen urheilupuistoon.

2.12.2022

Asemakaavan muutosalue sijoittuu Yläkaupungin alueelle rajautuen Gummeruksenkatuun, Yliopistonkatuun sekä asuinkerrostalojen korttelialueeseen.

12.10.2022

Alue sijaitsee Jyväskylän keskustassa, ja rajautuu Tellervonkatuun, Yrjönkatuun ja Tapionkatuun.

16.8.2022

Asemakaavan muutosalue sijaitsee Jyväskylän ydinkeskustassa Kauppakadun varressa Yläkaupungilla.

21.6.2022

Asemakaavan muutosalue sijaitsee Jyväskylän ydinkeskustassa Kauppakadun, Väinönkadun ja Vapaudenkadun rajaamalla alueella.

13.4.2022

Vapaaherrantie 21

5.4.2022

Asemakaavan muutosalue sijaitsee Jyväskylän ydinkeskustassa Yliopistokadun varressa rajautuen asuin- ja liikerakentamisen kortteleihin. Yliopistonkadun toisella puolella sijaitsee vanha Fredrikssonin lakkitehtaan rakennus.

28.1.2022

Asemakaavan muutos koskee 5. kaupunginosan korttelia 126 ja 9.kaupunginosan korttelia 25 tonttia 9 sekä Länsi-Päijänteentien liikennealuetta välillä Keskussairaalantie – valtatie 23 Asemakaavan laajennus koskee kaavoittamatonta osaa Jyväskylä-Keuruu rata-alueesta.

5.11.2021

Asemakaavan muutos koskee 29. kaupunginosan korttelin 59 tonttia 6 sekä katualuetta. Suunnittelualue sijaitsee Saarijärventien varrella, noin neljä kilometriä Jyväskylän keskustasta pohjoiseen Palokan suuntaan. Idässä tontti rajautuu Liinaharjan päiväkodin tonttiin.

4.11.2021

Asemakaavan muutosalue sijaitsee Kankaan alueella Jyväskylän keskustan vieressä, ydinkeskustasta koilliseen Tourujoen itärannalla ja käsittää vanhan paperitehtaan rakennuksen lähiympäristöineen Kankaanaukion reuna-alueilla.

23.9.2021

Alue sijaitsee Seminaarinmäellä ruutukaava-alueen lounaispuolella.

2.8.2021

Asemakaavan muutos koskee 3. kaupunginosan korttelin 53 tontteja 13 ja 14. Asemakaavan muutosalue sijaitsee Jyväskylän ydinkeskustassa Ilmarisenkadun, Kalevankadun ja Puistotorin välisellä alueella osoitteessa Kalevankatu 8 ja 10.

12.3.2021

Asemakaavan muutosalue sijaitsee Jyväskylän ydinkeskustassa Hannikaisenkadun varressa Asema-aukion eteläpuolella. Suunnittelualueella sijaitsee muun muassa keskustan maamerkkinä tunnettu kymmenen kerroksinen asuinkerrostalo.

13.1.2021

Asemakaavan muutosalue sijaitsee osoitteessa Korkeakoskentie 1.

4.8.2020

Asemakaavan muutosalue sijaitsee Jyväskylän keskustassa, Harjun kaupunginosassa Yrjönkadun ja Kalervonkadun kulmassa. Tontilla sijaitsee katolinen kirkkorakennus (Pyhän Olavin kirkko).

6.2.2020

Asemakaavan muutosalue sijaitsee Jyväskylän ydinkeskustassa Kauppakadun ja Asemakadun risteyksen länsipuolella ”kompassin” vieressä.

13.6.2019

Asemakaavan muutosalue sijaitsee Kankaan alueella noin kilometrin etäisyydellä Jyväskylän kaupungin keskustasta koilliseen Tourujoen itäpuolella vanhan paperitehtaan tuntumassa. Suunnittelualueen laajuus on noin 4 hehtaaria.

13.9.2018

Asemakaavan muutosalue sijaitsee Kankaan alueella Jyväskylän ydinkeskustasta koilliseen Tourujoen ranta-alueilla ja käsittää alueita Ailakinkadun varrelta Tourukadulle saakka. Alueen rajaus tarkentuu suunnittelun kuluessa.

16.5.2018

Asemakaavan muutosalue sijaitsee noin 1 km Jyväskylän kaupungin keskustasta lounaaseen, Rautpohjankadun, Keskussairaalantien, Voionmaankadun sekä Seminaarinmäen yliopistoalueen osittain rajaamalla alueella.

9.6.2017