Kauppakulman sijaintikartta

03 / Kauppakulma, asemakaava

Kaavan perustiedot

Sijainti
Asemakaavan muutosalue sijaitsee Jyväskylän ydinkeskustassa Kauppakadun, Väinönkadun ja Vapaudenkadun rajaamalla alueella.

Kaavatunnus
tunnus: 03:113

Yhteyshenkilöt
Mauri Hähkiöniemi, AsemakaavasuunnittelijaTuula Janatuinen, Suunnitteluavustaja
Sähköpostiosoite muotoutuu periaatteella etunimi.sukunimi@jkl.fi (ei ääkkösiä)

Hyväksyvä taho
Kaupunginvaltuusto

Kaavan vaiheet

Kaavoitusprosessin tärkeät päivämäärät
Vireille tuleminen 19.02.2020;Kaavaluonnos nähtävillä 20.10.-19.11.2020

Kaavan uusin vaihe
Asemakaavaluonnos pidetään nähtävänä 20.10.–19.11.2020 palvelupiste Hannikaisessa, Hannikaisenkatu 17.

Kaavaluonnosta esiteltiin Teams-verkkokokouksena pidetyssä asukastilaisuudessa tiistaina 27.10.2020. Linkit kokouksen muistioon sekä tallenteeseen löytyvät sivun oikeasta laidasta, kohdasta muu aineisto.

Osallisilla on mahdollisuus toimittaa mielipiteensä kirjaamoon, os. PL 193, 40101 Jyväskylä (Vapaudenkatu 32) tai kirjaamo@jyvaskyla.fi, viimeistään 19.11.2020 ennen klo 15.00.

Linkki Webropol-kyselyyn yhteystietojen keräämiseksi sivun oikeassa laidassa, kohdassa muu aineisto. Liittymällä postituslistalle saat sähköpostitse tietoa kaavahankkeen etenemisestä.

Kaavan kuvaus

Kaava-alueen nykytila
Suunnittelualueella Kauppakadun varressa sijaitsee 1929 valmistunut neljäkerroksinen liike- ja toimistorakennus (Osuuskauppa Mäki-Matin konttori), Väinönkadun varressa sijaitsee 1960 valmistunut ja sen jälkeen useasti laajennettu ja muutettu Kauppakulman kaksikerroksinen kauppakeskus. Suunnittelualue rajautuu kahdelta sivulta kävelykatuun (Kauppakatu ja Väinönkatu) ja ajoneuvoyhteys alueelle on Vapaudenkadulta. Vapaudenkadun varteen laajalle alueelle on toteutettu asfaltoitua maantasopysäköintiä. Koko suunnittelualue on rakennettua Vapaudenkadun varren pientä (n. 280 m²) kasvillisuusaluetta lukuun ottamatta. Kävelykadun laajennus Väinönkadulle on valmistunut syksyllä 2019. Suunnittelualueen vieressä Väinönkadun toisella puolella sijaitsee rakennusperinnön suojelusta annetun lain nojalla suojeltu Alvar Aallon suunnittelema Työväentalo.

Kaavan tavoitteet
Asemakaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa laadukasta asumispainotteista täydennysrakentamista ydinkeskustaan keskustan kehittämishankkeen ja keskustavision tavoitteiden mukaisesti. Tavoitteena on myös mahdollistaa liikerakentaminen tontille. Keskeisenä tavoitteena on yhteensovittaa täydennysrakentaminen arvokkaaseen rakennettuun kulttuuriympäristöön ja keskustan kaupunkikuvaan.

Asemakaavan muutos on tavoitteena laatia vaiheittaisena siten, että ensimmäisessä vaiheessa mahdollistetaan tontin rakentamattomien osien kehittäminen ja toisessa vaiheessa (erillinen asemakaavan muutos) rakennetun osan kehittäminen. Asemakaavan muutos perustuu kerralla koko alueelle laadittuun kokonaissuunnitelmaan.

 

palaa alueen kaavoihin
palaa valitsemaan alueita

ylös