Lounaispuiston kortteli, sijaintikartta

05/Lounaispuiston kortteli, asemakaava

Kaavan perustiedot

Sijainti
Alue sijaitsee Seminaarinmäellä ruutukaava-alueen lounaispuolella.

Kaavatunnus
tunnus: 05:092

Yhteyshenkilöt
Virva Hannula, KaavoitusarkkitehtiJaana Nyman, Suunnitteluavustaja
Sähköpostiosoite muotoutuu periaatteella etunimi.sukunimi@jkl.fi (ei ääkkösiä)

Hyväksyvä taho
Kaupunginvaltuusto

Kaavan vaiheet

Kaavoitusprosessin tärkeät päivämäärät
Vireille tuleminen 21.2.2018 ;Kaavaluonnos nähtävillä 21.9.-22.10.2018Kaavaehdotus nähtävillä 17.5.-17.6.2019, 9.3.-8.4.2021Kaavan hyväksyminen 31.5.2021Kaava lainvoimainen 03.08.2021

Kaavan uusin vaihe
Asemakaavan muutos saa lainvoiman 3.8.2021 Keskisuomalaisessa julkaistulla kuulutuksella.

Kaavan kuvaus

Kaava-alueen nykytila
Seminaarinmäen asuinalueeseen valtakunnallisesti arvokkaaseen rakennettuun kulttuuriympäristöön kuuluva kortteli 68 on kaupungin ainoa 1900-luvun alusta oleva ehjä kokonaisuus. Alueen alkuperäisiin suunnitelmiin ovat vaikuttaneet puutarhakaupunkiaatteen ihanteet vastakohtana ahtaalle ruutukaavakaupungille. Alue on pääosin rakentunut sen mukaisesti erillistalojen muodostamaksi väljäksi ja vehreäksi huvilakaupunginosaksi. Kaava-alueen rakennuksia ovat Rehtoraatti eli entinen kruunun viljamakasiini, Parviaisen talo, Beckerin talo, Kirjailijatalo, Heinosen talo ja Juomatehdas. Lounaispuisto on yksi keskustan tärkeimmistä puistoista ja tapahtumapaikoista, jonka erikoisuus on esiintymislava katsomoineen.

Kaavan tavoitteet
Yksityiset maanomistajat ovat hakeneet Seminaarinmäen pientaloalueen korttelin 68 tonteille 13, 16, 17 ja 18 asemakaavan muutosta, jossa tutkitaan kiinteistöille uutta käyttöä ja tarkistetaan lisärakentamisen reunaehtoja ja mahdollisuuksia kulttuuriympäristön suojelutavoitteet huomioon ottaen. Tontti 11 on aina ollut vain asuinkäytössä, ja sen yksityisten omistajien tavoitteena on asemakaavan käyttötarkoituksen palauttaminen alkuperäiseksi. Kaupungin omistaman Lounaispuiston asemakaava on päivittämisen tarpeessa mm. kiinteistörajojen ja puistossa sijaitsevien rakennusten osalta. Kaavamuutoksen tavoitteena on tukea elävän kulttuuriympäristön kehittämistä. Alueen ainutlaatuisuuden vuoksi kaupunki laatii koko korttelista 68 kokonaisselvityksen kaavoituksen pohjaksi.

 

palaa alueen kaavoihin
palaa valitsemaan alueita

ylös