Lounaispuiston kortteli, sijaintikartta

05/Lounaispuiston kortteli, asemakaava

Kaavan perustiedot

Sijainti
Alue sijaitsee Seminaarinmäellä ruutukaava-alueen lounaispuolella.

Kaavatunnus
tunnus: 05:092

Yhteyshenkilöt
Nana Pentti, Asemakaava-arkkitehtiVirva Hannula, KaavoitusarkkitehtiJaana Nyman, Suunnitteluavustaja
Sähköpostiosoite muotoutuu periaatteella etunimi.sukunimi@jkl.fi (ei ääkkösiä)

Hyväksyvä taho
Kaupunginvaltuusto

Kaavan vaiheet

Kaavoitusprosessin tärkeät päivämäärät
Vireille tuleminen 21.2.2018 ;Kaavaluonnos nähtävillä 21.9.-22.10.2018Kaavaehdotus nähtävillä 17.5.-17.6.2019

Kaavan uusin vaihe
Asemakaavan muutosehdotus sekä siihen liittyvä tonttijako ja rakentamistapaohje pidetään julkisesti nähtävänä 17.5.-17.6.2019 Kivääritehtaalla palvelupiste Hannikaisessa, os. Kivääritehtaankatu 6 A, 1. kerros.

Kirjalliset muistutukset on osoitettava kaupunkirakennelautakunnalle ja toimitettava Jyväskylän kaupungin kirjaamoon osoitteella PL 193, 40101 Jyväskylä ( käyntiosoite Vapaudenkatu 32) tai sähköpostitse osoitteella kirjaamo@jyvaskyla.fi viimeistään 17.6.2019 klo 15.00 mennessä.

Lounaispuiston korttelin asemakaavan muutosehdotuksen yleisötilaisuus pidetään maanantaina 20.5. klo 18-19 The Local Culture Hostel & cafe (Seminaarinkatu 32).

Kaavaehdotusta voi tarkastella 3D-kaupunkimallissa. Korttelin uudet rakennukset esitetty harmaana. Hämeenkadun rakenteilla oleva alue ei näy 3D-kaupunkimallissa, joten alueen rakennukset on myös lisätty harmaina rakennusmassoina malliin. Malliin saa liitettyä kasvillisuuden palvelun vasemman reunan kasvillisuus-valintaruudusta. Suunnitelmaa voi kommentoida puhekuplatoiminnon avulla suoraan 3D-kaupunkimalliin, jos on kirjautunut palveluun. Palvelun kehittäminen on sidoksissa selainteknologian kehityksen kanssa. Palvelu on testattu toimivaksi CHROME-selaimella sekä aivan uusimmilla IE-versioilla. Suosittelemme CHROME-selaimen käyttöä. Nopeat navigointiohjeet löytyvät palvelun oikean reunan i-napin takaa.

Kaavan kuvaus

Kaava-alueen nykytila
Seminaarinmäen asuinalueeseen valtakunnallisesti arvokkaaseen rakennettuun kulttuuriympäristöön kuuluva kortteli 68 on kaupungin ainoa 1900-luvun alusta oleva ehjä kokonaisuus. Alueen alkuperäisiin suunnitelmiin ovat vaikuttaneet puutarhakaupunkiaatteen ihanteet vastakohtana ahtaalle ruutukaavakaupungille. Alue on pääosin rakentunut sen mukaisesti erillistalojen muodostamaksi väljäksi ja vehreäksi huvilakaupunginosaksi. Kaava-alueen rakennuksia ovat Rehtoraatti eli entinen kruunun viljamakasiini, Parviaisen talo, Beckerin talo, Kirjailijatalo, Heinosen talo ja Juomatehdas. Lounaispuisto on yksi keskustan tärkeimmistä puistoista ja tapahtumapaikoista, jonka erikoisuus on esiintymislava katsomoineen.

Kaavan tavoitteet
Yksityiset maanomistajat ovat hakeneet Seminaarinmäen pientaloalueen korttelin 68 tonteille 13, 16, 17 ja 18 asemakaavan muutosta, jossa tutkitaan kiinteistöille uutta käyttöä ja tarkistetaan lisärakentamisen reunaehtoja ja mahdollisuuksia kulttuuriympäristön suojelutavoitteet huomioon ottaen. Tontti 11 on aina ollut vain asuinkäytössä, ja sen yksityisten omistajien tavoitteena on asemakaavan käyttötarkoituksen palauttaminen alkuperäiseksi. Kaupungin omistaman Lounaispuiston asemakaava on päivittämisen tarpeessa mm. kiinteistörajojen ja puistossa sijaitsevien rakennusten osalta. Kaavamuutoksen tavoitteena on tukea elävän kulttuuriympäristön kehittämistä. Alueen ainutlaatuisuuden vuoksi kaupunki laatii koko korttelista 68 kokonaisselvityksen kaavoituksen pohjaksi.

 

palaa alueen kaavoihin
palaa valitsemaan alueita

ylös