Kalevankatu 8-10, sijaintikartta

Kalevankatu 8 ja 10, havainnekuva 3

Kalevankatu 8 ja 10, havainnekuva 4

03/ Kalevankatu 8 ja 10, asemakaava

Kaavan perustiedot

Sijainti
Asemakaavan muutos koskee 3. kaupunginosan korttelin 53 tontteja 13 ja 14.
Asemakaavan muutosalue sijaitsee Jyväskylän ydinkeskustassa Ilmarisenkadun, Kalevankadun ja Puistotorin välisellä alueella osoitteessa Kalevankatu 8 ja 10.

Kaavatunnus
tunnus: 03:111

Yhteyshenkilöt
Mauri Hähkiöniemi, AsemakaavasuunnittelijaJaana Nyman, Suunnitteluavustaja
Sähköpostiosoite muotoutuu periaatteella etunimi.sukunimi@jkl.fi (ei ääkkösiä)

Hyväksyvä taho
Kaupunginvaltuusto

Kaavan vaiheet

Kaavoitusprosessin tärkeät päivämäärät
Vireille tuleminen 16.4.2019;Kaavaluonnos nähtävillä 3.12.2019-10.1.2020Kaavaehdotus nähtävillä 23.6.-14.8.2020Kaavan hyväksyminen 18.1.2021Kaava lainvoimainen 12.3.2021

Kaavan uusin vaihe
Kaava on saanut lainvoiman 12.3.2021

Kaavan kuvaus

Kaava-alueen nykytila
Suunnittelualueella sijaitsee kaksi 1974 valmistunutta kuusikerroksisista asuinkerrostaloa sekä kaksikerroksinen liikerakennus. Liikerakennus sijoittuu Kalevankadun varteen jatkuen yhtenäisenä molempien tonttien alueella. Asuinkerrostalot sijoittuvat tontin takaosaan Ilmarisenkadun varteen sekä Puistotorin reunaan. Rakennusten rajaamalle alueelle jää tiivis sisäpiha-alue.

Kaavan tavoitteet
Asemakaavan muutos on käynnistynyt yksityisten maanomistajien hakemuksesta (10/2018). Hakijat esittävät asemakaavaa muutettavan siten, että se mahdollistaa asuinkerrostalopainotteista täydennysrakentamista tonteille 13 ja 14.

Asemakaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa kaupunkikuvallisesti laadukasta ja keskustan kaupunkirakenteen strategisen suunnitelman mukaista tehokasta asumispainotteista täydennysrakentamista ydinkeskustaan erittäin keskeiselle sijainnille. Tavoitteena on löytää omaleimainen ja vahvan identiteetin omaava ratkaisu, joka täydentää keskustan keskeisen alueen kaupunkikuvaa- ja rakennetta muissa suunnitelmissa ja visioissa asetettujen tavoitteiden mukaisesti.

Kaavan sisältö
Asemakaavamuutoksella mahdollistetaan yhdyskuntarakennetta tiivistävää asumispainotteista täydennysrakentamista Jyväskylän keskustaan hyvien liikenneyhteyksien ja palveluiden ääreen. Alueelle muodostuu asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue (AL-1), johon osoitetaan rakennusoikeutta uudisrakentamiselle 13390 kerrosalaneliömetriä (kem²). Rakennusoikeuden määrä tarkoittaa laskennallisesti noin 220–300 uutta asukasta. Uudisrakentaminen sijoittuu Kalevankadun varteen nykyisen kaksikerroksisen liikerakennuksen tilalle. Uudisrakentaminen toteutetaan jalustasta toisiinsa kytkettyinä pistetaloina. Pistetaloja tulee kolme ja ne ovat 16, 12 ja 8 kerroksisia. Rakennukset ovat keskusta-alueen korkeimmat. Pysäköinti toteutetaan tontille osittain rakenteellisesti maan alle sekä maantasoratkaisuna pihakannelle. Piha-alueet toteutetaan sisäpihalle sekä osittain kattopuutarhoina rakennusten päälle.

 

palaa alueen kaavoihin
palaa valitsemaan alueita

ylös