Korttelin 9 sijaintikartta

Kortteli 9, viistokuva suunnittelualueesta etelän suunnasta

01 / Kortteli 9, asemakaava

Kaavan perustiedot

Sijainti
Asemakaavan muutosalue sijaitsee Jyväskylän ydinkeskustassa Kauppakadun, Asemakadun, Vapaudenkadun ja Kilpisenkadun rajaamalla alueella.

Kaavatunnus
tunnus: 01:176

Yhteyshenkilöt
Nana Pentti, Asemakaava-arkkitehtiTuula Janatuinen, Suunnitteluavustaja
Sähköpostiosoite muotoutuu periaatteella etunimi.sukunimi@jkl.fi (ei ääkkösiä)

Hyväksyvä taho
Kaupunginvaltuusto

Kaavan vaiheet

Kaavoitusprosessin tärkeät päivämäärät
Vireille tuleminen 18.06.2021;Kaavaluonnos nähtävillä 30.11.-31.12.2021Kaavaehdotus nähtävillä 14.04.-16.05.2022Kaavan hyväksyminen 28.11.2022

Kaavan uusin vaihe
Kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavan muutosehdotuksen kokouksessaan 28.11.2022. Valtuuston päätöksestä on jätetty kaksi valitusta Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen.

Alkuperäinen kaavaehdotus on jaettu kahteen osaan. Hyväksymiskäsittelyssä ovat tontit 10, 11 ja 12.

Linkki kaavaluonnoksen videoesittelyyn löytyy sivun oikeasta laidasta.

Kaavan kuvaus

Kaava-alueen nykytila
Suunnittelualue sijoittuu kaupunkikuvallisesti ja -rakenteellisesti keskeiselle paikalle ydinkeskustassa Kauppakadun (kävelykatu), Kilpisenkadun, Vapaudenkadun ja Asemakadun rajaamalle alueelle. Suunnittelualueella ja sen lähiympäristössä on ajallisesti ja arkkitehtuuriltaan monimuotoista rakentamista, joista osa muodostaa valtakunnallisesti merkittävää rakennettua kulttuuriympäristöä.

Kaavan tavoitteet
Asemakaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa laadukasta, arvokkaaseen rakennettuun kulttuuriympäristöön ja kaupunkikuvaan soveltuvaa täydennysrakentamista ydinkeskustaan. Lähtökohtana ovat myös keskustan kehittämishankkeen ja keskustavision tavoitteet sekä korttelialueen keskitettyjen pysäköinti -ja huoltoliikenneratkaisujen tutkiminen.

 

palaa alueen kaavoihin
palaa valitsemaan alueita

ylös