Kankaanaukion sijaintikartta

14 / Kankaanaukio, asemakaava

Kaavan perustiedot

Sijainti
Asemakaavan muutosalue sijaitsee Kankaan alueella Jyväskylän keskustan vieressä, ydinkeskustasta koilliseen Tourujoen itärannalla ja käsittää vanhan paperitehtaan rakennuksen lähiympäristöineen Kankaanaukion reuna-alueilla.

Kaavatunnus
tunnus: 14:071

Yhteyshenkilöt
Virva Hannula, KaavoitusarkkitehtiTuula Janatuinen, Suunnitteluavustaja
Sähköpostiosoite muotoutuu periaatteella etunimi.sukunimi@jkl.fi (ei ääkkösiä)

Hyväksyvä taho
Kaupunginvaltuusto

Kaavan vaiheet

Kaavoitusprosessin tärkeät päivämäärät
Vireille tuleminen 10.03.2020;Kaavaluonnos nähtävillä 03.07.-14.08.2020Kaavaehdotus nähtävillä 18.12.2020-29.1.2021Kaavan hyväksyminen 02.08.2021Kaava lainvoimainen 24.09.2021

Kaavan uusin vaihe
Kankaanaukion asemakaavan muutos- ja tonttijakoehdotus tonteille 14/11/24-30 ja 34, 14/49/4 ja 5 sekä 14/51/1 voimaan 24.9.2021.

Kaavan kuvaus

Kaava-alueen nykytila
Muutosalueella on punatiilinen vanhan paperitehtaan rakennus, joka kuuluu osana maakunnallisesti, teollisuushistoriallisesti, rakennushistoriallisesti ja maisemallisesti merkittävään Kankaan paperitehtaan aluekokonaisuuteen.

Kaavan tavoitteet
Asemakaavan muutoksen tavoitteena on mahdollistaa Kankaan vanhan paperitehtaan itäosaan purettavan osan tilalle uudisrakentamista ja Kankaanaukion reunan rakentaminen Hjalmarinraitista pohjoiseen päin. Aukion reunaan on ajateltu rakennettavaksi asuin- ja liikerakennuksia, joihin sijoittuisi sekä vuokra-, asumisoikeus-, osuuskunta- että omistusasuntoja. Tähän kortteliin tutkitaan 3D- kiinteistömuodostuksella saavutettavia etuja.
Vanhan paperitehtaan pohjoispuolelle on tarkoitus sijoittaa uusi pysäköintitalo ja toimisto- tai asuinrakentamista.

 

palaa alueen kaavoihin
palaa valitsemaan alueita

ylös