Yrjönkatu 36, sijaintikartta

02 / Yrjönkatu 36, asemakaava

Kaavan perustiedot

Sijainti
Asemakaavan muutosalue sijaitsee Jyväskylän keskustassa, Harjun kaupunginosassa Yrjönkadun ja Kalervonkadun kulmassa. Tontilla sijaitsee katolinen kirkkorakennus (Pyhän Olavin kirkko).

Kaavatunnus
tunnus: 02:124

Yhteyshenkilöt
Virva Hannula, KaavoitusarkkitehtiTuula Janatuinen, Suunnitteluavustaja
Sähköpostiosoite muotoutuu periaatteella etunimi.sukunimi@jkl.fi (ei ääkkösiä)

Hyväksyvä taho
Kaupunginvaltuusto

Kaavan vaiheet

Kaavoitusprosessin tärkeät päivämäärät
Vireille tuleminen 14.01.2020;

Kaavan uusin vaihe
Asemakaavan muutos vireille Keskisuomalaisen kuulutuksella 14.1.2020.

Asukasilta järjestettiin tiistaina 28.1.2020, Gradian Harjun kampuksen Aulatorilla.
Muistio asukastilaisuudesta löytyy nettisivun oikeasta reunasta, kohdasta muu aineisto.

Kaavan kuvaus

Kaava-alueen nykytila
Katolisen kirkon toiminta tontilla on muuttumassa, ja esimerkiksi päiväkodin toiminta on päättymässä kesällä 2020.

Kaavan tavoitteet
Kaavamuutoksen tavoitteena on tutkia rakennussuojelun tarpeet ja laajuus sekä tontin käyttötarkoituksen muutostarpeet. Katolisen kirkon rakennus on inventoitu ja arvotettu maakunnallisesti arvokkaaksi, ja siihen liittyy maakuntakaavassa merkintä ja yleiskaavassa suojelutavoite. Mikäli tontin rakennukset suojellaan, tontin täydennysrakentamisen mahdollisuudet ovat vähäiset. Jos kaavaprosessin aikana selviää, että rakennuksilla tai niiden osilla on purkamisedellytyksiä, voidaan kaavamuutoksessa tutkia mahdollisen lisärakentamisen reunaehdot ja laajuus ympäröivän kulttuuriympäristön suojelutavoitteet ja kaupunkikuva huomioon ottaen.

 

palaa alueen kaavoihin
palaa valitsemaan alueita

ylös