Schaumanin linnan sijaintikartta

04 / Schaumanin linna, asemakaava

Kaavan perustiedot

Sijainti
Asemakaavan muutosalue sijaitsee Lutakossa rajautuen Schaumanin puistotiehen, Tourujokeen, Jyväsjärveen ja Rantaväylään.

Kaavatunnus
tunnus: 04:037

Yhteyshenkilöt
Mauri Hähkiöniemi, AsemakaavasuunnittelijaTuula Janatuinen, Suunnitteluavustaja
Sähköpostiosoite muotoutuu periaatteella etunimi.sukunimi@jkl.fi (ei ääkkösiä)

Hyväksyvä taho
Kaupunkirakennelautakunta

Kaavan vaiheet

Kaavoitusprosessin tärkeät päivämäärät
Vireille tuleminen 22.10.2021;Kaavaluonnos nähtävillä 19.08.-02.09.2022Kaavaehdotus nähtävillä 24.3.-11.4.2023

Kaavan uusin vaihe
Asemakaavan muutosehdotus ja siihen liittyvä tonttijakoehdotus pidetään julkisesti nähtävänä 24.3.-11.4.2023 Kaupunkirakenteen neuvonnassa, os.Hannikaisenkatu 17.

Kirjalliset muistutukset on osoitettava kaupunkirakennelautakunnalle ja toimitettava Jyväskylän kaupungin kirjaamoon osoitteella PL 193, 40101 Jyväskylä (käyntiosoite Vapaudenkatu 32) tai sähköpostitse osoitteella kirjaamo@jyvaskyla.fi 11.4.2023 klo 15.00 mennessä.

Liity sähköpostilistalle sivun oikeassa laidassa olevasta linkistä. Liittymällä postituslistalle saat sähköpostitse tietoa kaavahankkeen etenemisestä.

Kaavan kuvaus

Kaava-alueen nykytila
Suunnittelualueella sijaitsee arkkitehti Gunnar Achilles Wahlroosin suunnittelema ja 1924 valmistunut Schaumanin linna sekä kaksi erillistä sivurakennusta. Linna ja sivurakennukset ovat osittain asuin- ja toimistokäytössä. Rakennukset ovat julkisivuiltaan rapattuja (vaaleanpunainen) ja aumakattoisia (punainen kattotiili). Linnan ja Jyväsjärven välinen piha-alue on toteutettu linnan tyylin mukaisesti näyttävänä puistomaisena muotopuutarhana. Puiston ja puutarhan on suunnitellut Bengt Schalin. Kulkuyhteys tontille on Schaumanin puistotieltä. Pysäköintialue sijoittuu linnarakennuksen länsipuolelle rantaväylän varteen.

Kaavan tavoitteet
Asemakaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa kiinteistön kehittäminen laajentamalla rajatusti käyttötarkoitusta asumiseen ja turvata arvokkaan rakennetun kulttuuriympäristön arvojen säilyminen riittävin kaavamerkinnöin ja -määräyksin.

 

palaa alueen kaavoihin
palaa valitsemaan alueita

ylös