Schaumanin linnan sijaintikartta

04 / Schaumanin linna, asemakaava

Kaavan perustiedot

Sijainti
Asemakaavan muutosalue sijaitsee Lutakossa rajautuen Schaumanin puistotiehen, Tourujokeen, Jyväsjärveen ja Rantaväylään.

Kaavatunnus
tunnus: 04:037

Yhteyshenkilöt
Mauri Hähkiöniemi, AsemakaavasuunnittelijaTuula Janatuinen, Suunnitteluavustaja
Sähköpostiosoite muotoutuu periaatteella etunimi.sukunimi@jkl.fi (ei ääkkösiä)

Hyväksyvä taho
Kaupunkirakennelautakunta

Kaavan vaiheet

Kaavoitusprosessin tärkeät päivämäärät
Vireille tuleminen 22.10.2021;Kaavaluonnos nähtävillä 19.08.-02.09.2022

Kaavan uusin vaihe
Asemakaavaluonnos pidetään nähtävänä 19.8.–2.9.2022 palvelupiste Hannikaisessa, Hannikaisenkatu 17.

Osallisilla on mahdollisuus toimittaa mielipiteensä kirjaamoon, os. PL 193, 40101 Jyväskylä (Vapaudenkatu 32) tai kirjaamo@jyvaskyla.fi, viimeistään 2.9.2022 ennen klo 15.00.

Kaavan kuvaus

Kaava-alueen nykytila
Suunnittelualueella sijaitsee arkkitehti Gunnar Achilles Wahlroosin suunnittelema ja 1924 valmistunut Schaumanin linna sekä kaksi erillistä sivurakennusta. Linna ja sivurakennukset ovat osittain asuin- ja toimistokäytössä. Rakennukset ovat julkisivuiltaan rapattuja (vaaleanpunainen) ja aumakattoisia (punainen kattotiili). Linnan ja Jyväsjärven välinen piha-alue on toteutettu linnan tyylin mukaisesti näyttävänä puistomaisena muotopuutarhana. Puiston ja puutarhan on suunnitellut Bengt Schalin. Kulkuyhteys tontille on Schaumanin puistotieltä. Pysäköintialue sijoittuu linnarakennuksen länsipuolelle rantaväylän varteen.

Kaavan tavoitteet
Asemakaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa kiinteistön kehittäminen laajentamalla rajatusti käyttötarkoitusta asumiseen ja turvata arvokkaan rakennetun kulttuuriympäristön arvojen säilyminen riittävin kaavamerkinnöin ja -määräyksin.

 

palaa alueen kaavoihin
palaa valitsemaan alueita

ylös