Tourujoki I, sijaintikartta

14 / Tourujoki I , asemakaava

Kaavan perustiedot

Sijainti
Asemakaavan muutosalue sijaitsee Kankaan alueella Jyväskylän ydinkeskustasta koilliseen Tourujoen ranta-alueilla ja käsittää alueita Ailakinkadun varrelta Tourukadulle saakka. Alueen rajaus tarkentuu suunnittelun kuluessa.

Kaavatunnus
tunnus: 14:060

Yhteyshenkilöt
Tuula Janatuinen, Suunnitteluavustaja
Sähköpostiosoite muotoutuu periaatteella etunimi.sukunimi@jkl.fi (ei ääkkösiä)

Hyväksyvä taho
Kaupunginvaltuusto

Kaavan vaiheet

Kaavoitusprosessin tärkeät päivämäärät
Vireille tuleminen 13.01.2017;

Kaavan uusin vaihe
Kaupunkirakennelautakunta päätti kokouksessaan 15.5.2018 äänin 2-11 palauttaa Tourujoki I -asemakaavan uudelleen valmisteltavaksi.

Kaavan kuvaus

Kaava-alueen nykytila
Muutosalueen eteläosassa on kerrostaloja Ailakinkadun ja Tourujoen välisen jyrkän rinteen yläosan tasanteella. Tourujoen länsirannalla suunnittelualue rajautuu Vanhaan hautausmaahan sekä luonnonsuojelualueeseen. Muutosalueesta pieni osa kuuluu kulttuurihistoriallisesti arvokkaaseen Kankaan paperitehtaan tehdasalueeseen.

Kaavan tavoitteet
Kankaan alueen asemakaavoituksen uusi vaihe käynnistetään tavoitteena mahdollistaa Tourujoen kehittämissuunnitelman mukaiset toimenpiteet ja kevyenliikenteen toimintaedellytysten kehittämiseen liittyvää rakentamista Tourujoen varrella ja läheisyydessä.
Alue on pääosin kaupungin omistuksessa. Tontti 1 korttelissa 23 on asunto-osakeyhtiön omistuksessa.

 

palaa alueen kaavoihin
palaa valitsemaan alueita

ylös