Kauppakatu 13, havainnekuva 1

Kauppakatu 13, havainnekuva 2

Kauppakatu 13, sijaintikartta

01 / Kauppakatu 13, asemakaava

Kaavan perustiedot

Sijainti
Asemakaavan muutosalue sijaitsee Jyväskylän ydinkeskustassa Kauppakadun varressa Yläkaupungilla.

Kaavatunnus
tunnus: 01:175

Yhteyshenkilöt
Mauri Hähkiöniemi, AsemakaavasuunnittelijaTuula Janatuinen, Suunnitteluavustaja
Sähköpostiosoite muotoutuu periaatteella etunimi.sukunimi@jkl.fi (ei ääkkösiä)

Hyväksyvä taho
Kaupunginvaltuusto

Kaavan vaiheet

Kaavoitusprosessin tärkeät päivämäärät
Vireille tuleminen 07.09.2018;Kaavaluonnos nähtävillä 08.01.-05.02.2019Kaavaehdotus nähtävillä 17.04.-18.05.2020Kaavan hyväksyminen 18.01.2021Kaava lainvoimainen 28.06.2022

Kaavan uusin vaihe
Asemakaavamuutoksen hyväksymispäätöksestä valitettiin Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen. Hallinto-oikeus hylkäsi valituksen päätöksellään 17.5.2022.

Asemakaavan muutos kuulutetaan voimaan 28.6.2022.

Kaavan kuvaus

Kaava-alueen nykytila
Suunnittelualueella sijaitsee 1962 valmistunut kuusikerroksinen asuin- ja liikekerrostalo. Kerrostalo sijoittuu tontin Kauppakadun suuntaiselle rajalle muodostaen osan umpikorttelin rakenteesta. Liiketilat sijoittuvat rakennuksen ensimmäiseen kerrokseen katutasoon. Kaava-alueen pinta-ala on 2622 m² ja se sijoittuu kaupunkikuvallisesti ja -rakenteellisesti keskeiselle paikalle ydinkeskustassa Kauppakadun varteen. Kauppakatu on suunnittelualueen kohdalla toteutettu pihakatuna.

Kaavan tavoitteet
Asemakaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa laadukasta asumispainotteista täydennysrakentamista ydinkeskustaan. Täydennysrakentaminen on sovitettava yhteen muun rakennetun ympäristön kanssa.

 

palaa alueen kaavoihin
palaa valitsemaan alueita

ylös