Korkeakoskentie 1, sijaintikartta

05 / Korkeakoskentie 1, asemakaava

Kaavan perustiedot

Sijainti
Asemakaavan muutosalue sijaitsee osoitteessa Korkeakoskentie 1.

Kaavatunnus
tunnus: 05:094

Yhteyshenkilöt
Reijo Teivaistenaho, Asemakaava-arkkitehtiTuula Janatuinen, Suunnitteluavustaja
Sähköpostiosoite muotoutuu periaatteella etunimi.sukunimi@jkl.fi (ei ääkkösiä)

Hyväksyvä taho
Kaupunginvaltuusto

Kaavan vaiheet

Kaavoitusprosessin tärkeät päivämäärät
Vireille tuleminen 14.08.2019;

Kaavan uusin vaihe
Asemakaavan muutos tulee vireille 14.8.2019 ilmestyvässä Jyväskylän kaupungin tiedotuslehdessä.

Kaavan kuvaus

Kaava-alueen nykytila
Keski-Suomen museo on tehnyt v. 1983 rakennusinventoinnin, jossa kohteen arvot on rakennustutkimuksen menetelmin todettu. Pihapiirin arvot taas on arvioitu edellisen asemakaavan muutoksen suojeluarvojen määrittelyn yhteydessä. Kohde on paikallisesti arvokas. Keski-Suomen museo on tehnyt katselmuksen pihapiiriin 28.6.2018.

Kaavan tavoitteet
Jyväskylän kaupunki on käynnistynyt omistamalleen maalle kaavamuutoksen, jolla tutkitaan rakennussuojelun ja täydennysrakentamisen yhteensovittamisen mahdollisuuksia Korkeakosken pienvesistö huomioiden.

 

palaa alueen kaavoihin
palaa valitsemaan alueita

ylös