Rantaväylä II, sijaintikartta

14/ Rantaväylä II, asemakaava

Kaavan perustiedot

Sijainti
Asemakaavan muutos koskee 14. kaupunginosan korttelia 32, 16. kaupunginosan korttelin 29 tontteja 10-11 ja korttelia 181 sekä virkistys-, katu-, tie- ja rautatiealueita. Asemakaavan muutosalue sijoittuu valtateiden 4 ja 9 ympäristöön Tourulan ja Aholaidan alueille.

Kaavatunnus
tunnus: 14:069

Yhteyshenkilöt
Reijo Teivaistenaho, Asemakaava-arkkitehtiJaana Nyman, Suunnitteluavustaja
Sähköpostiosoite muotoutuu periaatteella etunimi.sukunimi@jkl.fi (ei ääkkösiä)

Hyväksyvä taho
Kaupunginvaltuusto

Kaavan vaiheet

Kaavoitusprosessin tärkeät päivämäärät
Vireille tuleminen 16.4.2021;

Kaavan uusin vaihe
Kaava kuulutetaan vireille 16.4.2021 sanomalehti Keskisuomalaisessa.

Liittymällä postituslistalle sivun oikeasta laidasta saat sähköpostitse tietoa kaavahankkeen etenemisestä.

Kaavan kuvaus

Kaava-alueen nykytila
Valtatie 4 kuuluu TEN-T-ydinverkkoon ja toimii merkittävän valtakunnallisen ja seudullisen liikenteen ja Jyväskylän kaupungin sisäisen liikenteen pääväylänä. Liikennemäärä on Kankaan kohdalla noin 25 000 ajoneuvoa vuorokaudessa, josta raskasta liikennettä on noin 2 000 ajoneuvoa. Eritasoliittymien sujuvuudessa on ongelmia ja rampit ruuhkautuvat liikenteen huipputunteina. Valtatien ja eritasoliittymien väliset lyhyet liittymis- ja sekoittumiskaistojen vuoksi valtatielle liittyminen on vaikeaa, matka-aikojen ennakoitavuus on heikentynyt, toimintavarmuus on kärsinyt ja kaupungin keskustan saavutettavuus on vaikeutunut. Liikenteen ennustetaan lisääntyvän ja se tulee pahentamaan ongelmia. Häiriöt voivat vaarantaa jopa kaupunkiseudun koko liikennejärjestelmän toimivuuden.

Kaavan tavoitteet
Asemakaava käynnistyy Jyväskylän kaupungin kaavoitusohjelman mukaan. Tarkoitus on luoda asemakaavalliset edellytykset valtatie 4:n parantamiseksi Jyväskylän kohdalla. Sitä varten laaditaan tiesuunnitelmaa ja tutkitaan tien liittymistä katuverkkoon.

 

palaa alueen kaavoihin
palaa valitsemaan alueita

ylös