Gummeruksenkatu 13, havainnekuva 1

Gummeruksenkatu 13, havainnekuva 2

Gummeruksenkatu 13, sijaintikartta

01 / Gummeruksenkatu 13, asemakaava

Kaavan perustiedot

Sijainti
Asemakaavan muutosalue sijoittuu Yläkaupungin alueelle rajautuen Gummeruksenkatuun, Yliopistonkatuun sekä asuinkerrostalojen korttelialueeseen.

Kaavatunnus
tunnus: 01:180

Yhteyshenkilöt
Mauri Hähkiöniemi, AsemakaavasuunnittelijaTuula Janatuinen, Suunnitteluavustaja
Sähköpostiosoite muotoutuu periaatteella etunimi.sukunimi@jkl.fi (ei ääkkösiä)

Hyväksyvä taho
Kaupunginvaltuusto

Kaavan vaiheet

Kaavoitusprosessin tärkeät päivämäärät
Vireille tuleminen 16.03.2021;Kaavaluonnos nähtävillä 25.05.-02.07.2021Kaavaehdotus nähtävillä 15.10.-15.11.2021Kaavan hyväksyminen 25.04.2022

Kaavan uusin vaihe
Kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavan muutosehdotuksen kokouksessaan 25.4.2022.

Kaupunginvaltuuston päätöksestä on määräajassa jätetty valitus Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle.

Kaavan kuvaus

Kaava-alueen nykytila
Suunnittelualueella sijaitsee 1963 valmistuneet arkkitehti Matti Hämäläisen suunnittelemat kolme ja puoli – kuusikerroksinen asuinkerrostalo ja puolitoistakerroksinen liikerakennus. Asuinkerrostalo sijoittuu Gummeruksenkadun varteen porrastuen maastonmuotojen mukaisesti.

Kaavan tavoitteet
Asemakaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa laadukasta asumispainotteista täydennysrakentamista ydinkeskustaan. Täydennysrakentaminen on sovitettava yhteen arvokkaan rakennetun kulttuuriympäristön ja kaupunkikuvan kanssa. Tavoitteena on myös kehittää kaupunkivihreän ratkaisuja.

 

palaa alueen kaavoihin
palaa valitsemaan alueita

ylös