Kankaan sydän III, sijaintikartta

14 / Kankaan sydän III, asemakaava

Kaavan perustiedot

Sijainti
Asemakaavan muutosalue sijaitsee Kankaan alueella noin kilometrin etäisyydellä Jyväskylän kaupungin keskustasta koilliseen Tourujoen itäpuolella vanhan paperitehtaan tuntumassa. Suunnittelualueen laajuus on noin 4 hehtaaria.

Kaavatunnus
tunnus: 14:066

Yhteyshenkilöt
Tuula Janatuinen, Suunnitteluavustaja
Sähköpostiosoite muotoutuu periaatteella etunimi.sukunimi@jkl.fi (ei ääkkösiä)

Hyväksyvä taho
Kaupunginvaltuusto

Kaavan vaiheet

Kaavoitusprosessin tärkeät päivämäärät
Vireille tuleminen 11.04.2018;

Kaavan uusin vaihe
Asemakaavan muutos on tullut vireille 11.4.2018.

Kaavan kuvaus

Kaava-alueen nykytila
Muutosalue kuuluu kulttuurihistoriallisesti arvokkaaseen Kankaan paperitehtaan tehdasalueeseen. Alueen läheisyydessä on suojeltu vanha paperitehdas ja kanavarakenteita. Muutosalueelta on purettu uuden paperitehtaan rakennuksesta osa ja loput puretaan vuoden 2018 aikana. Kaava-alueella ei ole palveluja, mutta vanhan paperitehtaan siipiosassa toimii Jyväskylän ammattiopisto, Jyväskylän aikuisopisto ja Humanistinen ammattikorkeakoulu (Luova kampus) ja kuntosali Liikku. Julkiset palvelut mm. päiväkoti, koulut ja terveyskeskus sijaitsevat Tourujoen länsipuolella Jyväskylän keskusta-alueella. Lähimmät kaupalliset palvelut ovat Vapaaherrantien ja Tourulantien varrella. Alueella ei ole luontoarvoja eikä juuri kasvillisuutta.

Kaavan tavoitteet
Asemakaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa korkealuokkaisen asuinrakentamisen jatkaminen Kankaan alueen ”sydämessä”. Asuinkerrostalojen lisäksi suunnittelualueelle mahdollistetaan pysäköintitalon rakentaminen. Alue on kaupungin omistuksessa. Sitova tonttijako hyväksytään asemakaavan yhteydessä.

 

palaa alueen kaavoihin
palaa valitsemaan alueita

ylös