Rantaväylä I, kaavamuutoksen sijaintikartta

14 / Rantaväylä I, asemakaava

Kaavan perustiedot

Sijainti
Asemakaavan muutosalue sijoittuu valtateiden 4 ja 9 ympäristöön Kankaan, Seppälän ja Tourulan alueille.

Kaavatunnus
tunnus: 14:068

Yhteyshenkilöt
Reijo Teivaistenaho, Asemakaava-arkkitehtiTuula Janatuinen, Suunnitteluavustaja
Sähköpostiosoite muotoutuu periaatteella etunimi.sukunimi@jkl.fi (ei ääkkösiä)

Hyväksyvä taho
Kaupunginvaltuusto

Kaavan vaiheet

Kaavoitusprosessin tärkeät päivämäärät
Vireille tuleminen 16.04.2021;

Kaavan uusin vaihe
Asemakaavan muutos tuli vireille sanomalehti Keskisuomalaisen kuulutuksella 16.4.2021.

Liittymällä postituslistalle sivun oikeasta laidasta saat sähköpostitse tietoa kaavahankkeen etenemisestä.

Kaavan kuvaus

Kaava-alueen nykytila
Valtatie 4 kuuluu TEN-T-ydinverkkoon ja toimii merkittävän valtakunnallisen ja seudullisen liikenteen ja Jyväskylän kaupungin sisäisen liikenteen pääväylänä. Liikennemäärä on Kankaan kohdalla noin 25 000 ajoneuvoa vuorokaudessa, josta raskasta liikennettä on noin 2 000 ajoneuvoa. Eritasoliittymien sujuvuudessa on ongelmia ja rampit ruuhkautuvat liikenteen huipputunteina. Valtatien ja eritasoliittymien väliset lyhyet liittymis- ja sekoittumiskaistojen vuoksi valtatielle liittyminen on vaikeaa, matka-aikojen ennakoitavuus on heikentynyt, toimintavarmuus on kärsinyt ja kaupungin keskustan saavutettavuus on vaikeutunut. Liikenteen ennustetaan lisääntyvän ja se tulee pahentamaan ongelmia. Häiriöt voivat vaarantaa jopa kaupunkiseudun koko liikennejärjestelmän toimivuuden.

Kaavan tavoitteet
Tarkoitus on luoda asemakaavalliset edellytykset valtatie 4:n parantamiseksi Jyväskylän kohdalla. Sitä varten laaditaan tiesuunnitelmaa ja tutkitaan tien liittymistä katuverkkoon.

 

palaa alueen kaavoihin
palaa valitsemaan alueita

ylös