Saarijärventie 18, sijaintikartta

29/Saarijärventie 18, asemakaava

Kaavan perustiedot

Sijainti
Asemakaavan muutos koskee 29. kaupunginosan korttelin 59 tonttia 6 sekä katualuetta.
Suunnittelualue sijaitsee Saarijärventien varrella, noin neljä kilometriä Jyväskylän keskustasta pohjoiseen Palokan suuntaan. Idässä tontti rajautuu Liinaharjan päiväkodin tonttiin.

Kaavatunnus
tunnus: 29:029

Yhteyshenkilöt
Henriikka Keskinen, KaavoitusarkkitehtiJaana Nyman, Suunnitteluavustaja
Sähköpostiosoite muotoutuu periaatteella etunimi.sukunimi@jkl.fi (ei ääkkösiä)

Hyväksyvä taho
Kaupunkirakennelautakunta

Kaavan vaiheet

Kaavoitusprosessin tärkeät päivämäärät
Vireille tuleminen 3.9.2019;Kaavaluonnos nähtävillä 10.3.-7.4.2020Kaavaehdotus nähtävillä 4.5.-3.6.2021Kaavan hyväksyminen 21.9.2021Kaava lainvoimainen 5.11.2021

Kaavan uusin vaihe
Kaava on saanut lainvoiman 5.11.2021

Kaavan kuvaus

Kaava-alueen nykytila
Suunnittelualue sijaitsee Mankolan valtakunnallisesti merkittävän rakennetun kulttuuriympäristön luoteiskulmassa. Kaavamuutos koskee entistä Mannisen pihapiiriä, johon kuuluu päärakennuksen lisäksi maakellari ja talousrakennus. Päärakennus on rakennettu 1900 -luvun alussa. Kiinteistön lähiympäristö on uusiutunut lukuun ottamatta eteläpuolella sijaitsevaa Mankolan tilan pihapiiriä. Uusiutuminen on tapahtunut viimeisen kymmenen vuoden aikana, uusimmat Liinaharjankadun varren rakennukset ovat viime vuosilta. Alue on loivasti itään laskevaa rinnettä, rakennukset ovat huonokuntoisia ja piha-alue hoitamaton ja umpeen kasvanut. Päärakennuksessa ei ole asuttu vuosiin. Erityisiä luontoarvoja ei alueella ole.

Kaavan tavoitteet
Kaavan laatiminen on lähtenyt liikkeelle kaupungin aloitteesta ja on kaavoitusohjelman mukainen hanke. Asemakaavan muutos on ajoitettu vuodelle 2020.
Kaavamuutoksen tavoitteena on ajantasaistaa vanhentunut asemakaavallinen sisältö vastaamaan tulevia maankäytöllisiä tarpeita ja tarkistaa alueelle merkityt suojeluarvot. Tarkoituksena on mahdollistaa alueelle asumista sisältävä, alueen ominaispiirteitä hyödyntävä kokonaisuus.

 

palaa alueen kaavoihin
palaa valitsemaan alueita

ylös