Keljonkatu 26, sijaintikartta

Keljonkatu 26, kaavaluonnoksen havainnekuva

Keljonkatu 26, viistokuva

05 / Keljonkatu 26, asemakaava

Kaavan perustiedot

Sijainti
Keljon vanhainkodin alueena tunnettu kaavamuutosalue sijaitsee Mattilanpellon pientaloalueen eteläpuolella noin 1,5 kilometrin päässä Jyväskylän keskustasta.

Kaavatunnus
tunnus: 05:095

Yhteyshenkilöt
Mauri Hähkiöniemi, AsemakaavasuunnittelijaTuula Janatuinen, Suunnitteluavustaja
Sähköpostiosoite muotoutuu periaatteella etunimi.sukunimi@jkl.fi (ei ääkkösiä)

Hyväksyvä taho
Kaupunginvaltuusto

Kaavan vaiheet

Kaavoitusprosessin tärkeät päivämäärät
Vireille tuleminen 06.10.2020;Kaavaluonnos nähtävillä 30.11.2021-14.01.2022Kaavaehdotus nähtävillä 27.09.2022-27.10.2022Kaavan hyväksyminen 23.01.2023Kaava lainvoimainen 17.03.2023

Kaavan uusin vaihe
Keljonkatu 26:n asemakaavan muutos ja siihen liittyvä sitova tonttijako voimaan 17.3.2023.

Kaavan kuvaus

Kaava-alueen nykytila
Kaavamuutosalueeseen kuuluvat kaupungin omistuksessa oleva Keljon vanhainkodin tontti, Keljonkadun ja rautatien välissä oleva pysäköintialue sekä Purokadun kulmauksen virkistysalue. Vanhainkodin tontilla on kolme tasakattoista, peruskorjauksen tarpeessa olevaa rakennusta, joista vanhin on vuonna 1975 valmistunut kolmikerroksinen vanhainkodin A-rakennus. Vuonna 1984 valmistuneessa B-rakennuksessa on ikäihmisten palveluiden ohella hammashuollon toimintoja. Tontin pohjoiskärjessä Purokadun varrella sijaitsee lisäksi yksikerroksinen neuvolarakennus (v. 1976), jossa yksityinen päiväkotitoiminta on päättynyt kesällä 2020. Myös muut alueen toiminnot ovat siirtymässä muualle, ja rakennukset tyhjentyvät vuoden 2021 aikana.

Kaavan tavoitteet
Kaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa monipuolinen puurakenteinen asuntorakentaminen entisen Keljon vanhainkodin tontilla: rivi-/pientaloasumista, senioriasumista, ikääntyneiden palveluasumista sekä esteettömiä kerrostaloasuntoja. Viereisen virkistysalueen rajausta tarkistetaan siten, että puronvarsimetsikköön kuuluvat tontin osat liitetään virkistysalueeseen ja virkistysalueen rakennetut osat tontteihin. Virkistysalueen pinta-ala ei merkittävästi muutu. Keljonkadun pysäköintialuetta esitetään laajennettavaksi. Suunnittelun ohessa on pohdittu kiertotalouden edistämistä kaupunkisuunnittelussa.

 

palaa alueen kaavoihin
palaa valitsemaan alueita

ylös