Kankaan Ailakki, sijaintikartta

Kankaan Ailakin alueen viistokuva

14 / Kankaan Ailakki, asemakaava

Kaavan perustiedot

Sijainti
Asemakaavan muutosalue sijaitsee Kankaan alueella Jyväskylän ydinkeskustasta koilliseen Tourujoen itärannalla. Muutosalue käsittää alueita Ailakinkadun pohjoispuolelta. Lännessä muutosalue rajautuu Rusokinkatuun. Alueen rajaus tarkentuu suunnittelun kuluessa.

Kaavatunnus
tunnus: 14:061

Yhteyshenkilöt
Virva Hannula, KaavoitusarkkitehtiTuula Janatuinen, Suunnitteluavustaja
Sähköpostiosoite muotoutuu periaatteella etunimi.sukunimi@jkl.fi (ei ääkkösiä)

Hyväksyvä taho
Kaupunginvaltuusto

Kaavan vaiheet

Kaavoitusprosessin tärkeät päivämäärät
Vireille tuleminen 05.08.2022;Kaavaluonnos nähtävillä 30.09.2022-31.10.2022Kaavaehdotus nähtävillä 04.04.-04.05.2023

Kaavan uusin vaihe
Asemakaavan muutosehdotus ja siihen liittyvä sitova tonttijakoehdotus korttelin 54 tonteille 1-7 on kaupunginvaltuustossa hyväksyttävänä 12.6.2023.

Kaavaehdotusta voi tarkastella 3D-kaupunkimallissa, johon löytyy linkki sivun oikeasta reunasta, kohdasta muu aineisto. Palvelu on testattu toimivaksi CHROME-selaimella sekä aivan uusimmilla IE-versioilla. Suosittelemme CHROME-selaimen käyttöä. Nopeat navigointiohjeet löytyvät palvelun oikean reunan i-napin takaa.

Kaavan kuvaus

Kaava-alueen nykytila
Kaava-alueen koko on noin 4,4 ha, ja siitä uudisrakentamista tutkitaan noin hehtaarin laajuisella alueella Ailakinkadun pohjoispuolella. Ailakinkadun pohjoispuolella on sorapintainen pysäköintialue tontilla 7 sekä pieni metsikkö kaavan mukaisella puistoalueella. Suunnittelualueella on lisäksi 1980-1990-luvulla rakentuneita kerros- ja toimistotaloja piha-alueineen. Suunnittelualuetta rajaa idässä Rusokinkatu. Pohjoispuolella aluetta rajaa Kankaanpuisto ja lännessä alue rajautuu Tourujoen virkistysalueeseen. Etelässä aluetta rajaavat kevyen liikenteen käytössä olevat Matarakatu ja Kinakuja.

Kaavan tavoitteet
Kaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa asuinkorttelin ja kaikkien käytettävissä olevan pysäköintitalon rakentaminen Ailakinkadun pohjoispuolella sekä päivittää Ailakinkadun kerrostalotonttien ja Matarakatu 2:n toimistotalon pysäköintimääräykset uuden pysäköintinormin mukaisiksi. Lisäksi tavoitteena on muuttaa tontin 179-14-24-12 (Ailakinkatu 17) käyttötarkoitus asuinkäytön mahdollistavaksi.

 

palaa alueen kaavoihin
palaa valitsemaan alueita

ylös