Kankaan Ailakki, sijaintikartta

Kankaan Ailakin alueen viistokuva

14 / Kankaan Ailakki, asemakaava

Kaavan perustiedot

Sijainti
Asemakaavan muutosalue sijaitsee Kankaan alueella Jyväskylän ydinkeskustasta koilliseen Tourujoen itärannalla. Muutosalue käsittää alueita Ailakinkadun pohjoispuolelta. Lännessä muutosalue rajautuu Rusokinkatuun. Alueen rajaus tarkentuu suunnittelun kuluessa.

Kaavatunnus
tunnus: 14:061

Yhteyshenkilöt
Virva Hannula, KaavoitusarkkitehtiTuula Janatuinen, Suunnitteluavustaja
Sähköpostiosoite muotoutuu periaatteella etunimi.sukunimi@jkl.fi (ei ääkkösiä)

Hyväksyvä taho
Kaupunginvaltuusto

Kaavan vaiheet

Kaavoitusprosessin tärkeät päivämäärät
Vireille tuleminen 05.08.2022;Kaavaluonnos nähtävillä 30.09.2022-31.10.2022Kaavaehdotus nähtävillä 04.04.-04.05.2023Kaavan hyväksyminen 12.06.2023Kaava lainvoimainen 4.8.2023

Kaavan uusin vaihe
Kaava kuulutetaan lainvoimaiseksi 4.8.2023.

Kaavan kuvaus

Kaava-alueen nykytila
Kaava-alueen koko on noin 4,4 ha, ja siitä uudisrakentamista tutkitaan noin hehtaarin laajuisella alueella Ailakinkadun pohjoispuolella. Ailakinkadun pohjoispuolella on sorapintainen pysäköintialue tontilla 7 sekä pieni metsikkö kaavan mukaisella puistoalueella. Suunnittelualueella on lisäksi 1980-1990-luvulla rakentuneita kerros- ja toimistotaloja piha-alueineen. Suunnittelualuetta rajaa idässä Rusokinkatu. Pohjoispuolella aluetta rajaa Kankaanpuisto ja lännessä alue rajautuu Tourujoen virkistysalueeseen. Etelässä aluetta rajaavat kevyen liikenteen käytössä olevat Matarakatu ja Kinakuja.

Kaavan tavoitteet
Kaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa asuinkorttelin ja kaikkien käytettävissä olevan pysäköintitalon rakentaminen Ailakinkadun pohjoispuolella sekä päivittää Ailakinkadun kerrostalotonttien ja Matarakatu 2:n toimistotalon pysäköintimääräykset uuden pysäköintinormin mukaisiksi. Lisäksi tavoitteena on muuttaa tontin 179-14-24-12 (Ailakinkatu 17) käyttötarkoitus asuinkäytön mahdollistavaksi.

 

palaa alueen kaavoihin
palaa valitsemaan alueita

ylös