Kortteli 9:n eteläosan sijaintikartta

01 / Kortteli 9:n eteläosa, asemakaava

Kaavan perustiedot

Sijainti
Asemakaavan muutosalue sijaitsee Jyväskylän ydinkeskustassa Vapaudenkadun, Kilpisenkadun ja Kauppakadun rajaamalla alueella.

Kaavatunnus
tunnus: 01:182

Yhteyshenkilöt
Nana Pentti, Asemakaava-arkkitehtiTuula Janatuinen, Suunnitteluavustaja
Sähköpostiosoite muotoutuu periaatteella etunimi.sukunimi@jkl.fi (ei ääkkösiä)

Hyväksyvä taho
Kaupunginvaltuusto

Kaavan vaiheet

Kaavoitusprosessin tärkeät päivämäärät
Vireille tuleminen 18.06.2021;Kaavaluonnos nähtävillä 30.11.-31.12.2021Kaavaehdotus nähtävillä 03.03.-03.04.2023

Kaavan uusin vaihe
Kortteli 9:n eteläosan asemakaavan muutosehdotus ja siihen liittyvä tonttijakoehdotus tonteille 15, 16 ja 17 pidetään julkisesti nähtävänä 3.3.-3.4.2023 Kaupunkirakenteen neuvonnassa, os.Hannikaisenkatu 17.

Kirjalliset muistutukset on osoitettava kaupunkirakennelautakunnalle ja toimitettava Jyväskylän kaupungin kirjaamoon osoitteella
PL 193, 40101 Jyväskylä (käyntiosoite Vapaudenkatu 32) tai sähköpostitse osoitteella kirjaamo@jyvaskyla.fi 3.4.2023 klo 15.00 mennessä.

Alkuperäinen kaavaehdotus (01:176) on jaettu kahteen osaan. Kaavamuutos (01:182) käsittää voimassa olevat rekisteritontit 6, 13 ja 14.

Liity sähköpostilistalle sivun oikeassa laidassa olevasta linkistä. Liittymällä postituslistalle saat sähköpostitse tietoa kaavahankkeen etenemisestä.

Kaavan kuvaus

Kaava-alueen nykytila
Suunnittelualue sijoittuu kaupunkikuvallisesti ja -rakenteellisesti keskeiselle paikalle ydinkeskustassa Kauppakadun (kävelykatu), Kilpisenkadun ja Vapaudenkadun rajaamalle alueelle. Suunnittelualueella ja sen lähiympäristössä on ajallisesti ja arkkitehtuuriltaan monimuotoista rakentamista, joista osa muodostaa valtakunnallisesti merkittävää rakennettua kulttuuriympäristöä.

Kaavan tavoitteet
Asemakaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa laadukasta, arvokkaaseen rakennettuun kulttuuriympäristöön ja kaupunkikuvaan soveltuvaa täydennysrakentamista ydinkeskustaan. Lähtökohtana ovat myös keskustan kehittämishankkeen ja keskustavision tavoitteet sekä korttelialueen keskitettyjen pysäköinti -ja huoltoliikenneratkaisujen tutkiminen.

 

palaa alueen kaavoihin
palaa valitsemaan alueita

ylös