Älylä, viistokuva suunnittelualueesta

Älylän sijaintikartta

05/Älylä, asemakaava

Kaavan perustiedot

Sijainti
Kaavamuutosalue sijaitsee Älylän pientaloalueella vajaan kilometrin etäisyydellä ruutukaavakeskustasta lounaaseen.

Kaavatunnus
tunnus: 05:089

Yhteyshenkilöt
Virva Hannula, KaavoitusarkkitehtiJaana Nyman, Suunnitteluavustaja
Sähköpostiosoite muotoutuu periaatteella etunimi.sukunimi@jkl.fi (ei ääkkösiä)

Hyväksyvä taho

Kaavan vaiheet

Kaavoitusprosessin tärkeät päivämäärät
Vireille tuleminen 24.8.2016;Kaavaluonnos nähtävillä 18.8-16.9.2020Kaavaehdotus nähtävillä 16.5.-15.6.2023

Kaavan uusin vaihe
Asemakaavan muutosehdotus ja siihen liittyvä tonttijakoehdotus pidetään julkisesti nähtävänä 16.5.-15.6.2023 Kaupunkirakenteen neuvonnassa, os.Hannikaisenkatu 17.

Kirjalliset muistutukset on osoitettava kaupunkirakennelautakunnalle ja toimitettava Jyväskylän kaupungin kirjaamoon osoitteella PL 193, 40101 Jyväskylä (käyntiosoite Vapaudenkatu 32) tai sähköpostitse osoitteella kirjaamo@jyvaskyla.fi 15.6.2023 klo 15.00 mennessä.

Liity sähköpostilistalle sivun oikeassa laidassa olevasta linkistä. Liittymällä postituslistalle saat sähköpostitse tietoa kaavahankkeen etenemisestä.

Kaavan kuvaus

Kaava-alueen nykytila
Älyläksi kutsuttu vanha pientaloalue on rakennettu 1910-30 -luvuilla. Aurinkoisessa rinteessä sijaitseva alue on luonteeltaan puutarhamaisen vehreä, ja sen halki kulkeva Kramsunkatu on erittäin tärkeä kevyen liikenteen reitti. Älylään lasketaan kuuluvaksi kortteli 72, Kramsunkatu 1 sekä Alvar Aallon kadun pientalot. Kaavamuutos koskee myös Kramsunkatu 5:ssä sijaitsevaa vanhaa Mattilan tilaa.

Kaavan tavoitteet
Kaavamuutoksen tarkoituksena on päivittää kulttuurihistoriallisesti arvokkaan pientaloalueen asemakaava vastaamaan alueen nykyisiä tarpeita ja rakennussuojelun tavoitteita. Älylän asukkaat ovat tehneet aloitteen alueensa asemakaavan päivittämisestä vuonna 2013. Kramsunkatu 1:n ja 5:n osalta kaavamuutosta on hakenut Jyväskylän Tilapalvelu.

 

palaa alueen kaavoihin
palaa valitsemaan alueita

ylös