Vireillä olevat asemakaavat

Kantakaupunki
Kaupunginosat: Lutakko, Mattilanpelto, Mäkimatti, Kukkumäki, Nisula, Taulumäki, Tourula, Mannila

palaa hakuun
Tekeillä oleva asemakaava
Voimaan tullut asemakaava

Kaavan nimi / tunnus / kaavataso

Sijainti

Päivitetty

Taidepolku, puistoalue

17.8.2018

Alue sijaitsee keskustassa Vapaudenkadun ja Yrjönkadun kulmassa

16.8.2018

Asemakaavan muutosalue sijaitsee Harjun kaupunginosassa Puutarhakadun päätteenä Rajakadun varressa osoitteessa Puutarhakatu 19. Suunnittelualueen laajuus on noin 0,2 hehtaaria ja sijainti Jyväskylän kaupungin keskustan vieressä Harjun pohjoispuolella.

10.8.2018

Asemakaavan muutosalue sijaitsee Kankaan alueella Jyväskylän keskustan vieressä, ydinkeskustasta koilliseen Tourujoen itärannalla ja käsittää vanhan paperitehtaan rakennuksen lähiympäristöineen. Alue tarkentuu suunnittelun kuluessa.

10.8.2018

Asemakaava-alue sijaitsee Jyväskylän keskus-tassa Harjun pohjoispuolella Yrjönkadun ja Sepänkadun risteyksessä.

7.8.2018

Kaava-alue sijaitsee 5. kaupunginosassa, osoitteessa Keljonkatu 28. Kaavamuutos koskee entistä seurakuntakeskuksen tonttia, viereistä katualuetta ja tonttia koskevaa pysäköintitonttia.

27.7.2018

Kaava-alue sijaitsee Seminaarinmäellä ruutukaavakeskutan lounaispuolella.

13.7.2018

Asemakaavan muutosalue sijaitsee noin 2 km Jyväskylän kaupungin keskustasta lounaaseen, Kannaksenkadun, Keskussairaalantien ja Länsi-Päijänteentien rajaamalla alueella.

25.6.2018

Asemakaavan muutosalue sijaitsee Nisulan kaupunginosassa osoitteessa Sepänkatu 7. Suunnittelualueen laajuus on noin 0,2 hehtaaria ja sijainti Jyväskylän kaupungin keskustan vieressä Harjun pohjoispuolella.

6.6.2018

Hannikaisenkatu 7

31.5.2018

Asemakaavan muutosalue sijaitsee Jyväskylän ydinkeskustassa Hannikaisenkadun varressa Asema-aukion eteläpuolella. Suunnittelualueella sijaitsee muun muassa keskustan maamerkkinä tunnettu kymmenen kerroksinen asuinkerrostalo.

23.5.2018

Asemakaavan muutosalue sijaitsee Kankaan alueella Jyväskylän ydinkeskustasta koilliseen Tourujoen itärannalla ja käsittää aluetta vanhan paperitehtaan itäpuolelta. Alueen rajaus tarkentuu suunnittelun kuluessa.

22.5.2018

Asemakaavan muutosalue sijaitsee Kankaan alueella Jyväskylän ydinkeskustasta koilliseen Tourujoen ranta-alueilla ja käsittää alueita Ailakinkadun varrelta Tourukadulle saakka. Alueen rajaus tarkentuu suunnittelun kuluessa.

16.5.2018

Nuuskakujan kortteli sijaitsee Voionmaankadun varressa noin 200 metrin päässä ruutukaavakeskustasta.

15.5.2018

Asemakaavan muutosalue sijaitsee Jyväskylän ydinkeskustassa keskeisellä paikalla kaupunkirakenteessa.

2.5.2018

Asemakaavan muutosalue sijaitsee Voionmaan- ja Pitkäkadun risteysalueella noin 200 metrin päässä ruutukaavakeskustasta. Alueella sijaitsee Jyväskylän ammattikorkeakoulun musiikin opetuksen toimitilat.

18.4.2018

Asemakaavan muutosalue sijaitsee Kankaan alueella noin kilometrin etäisyydellä Jyväskylän kaupungin keskustasta koilliseen Tourujoen itä-puolella vanhan paperitehtaan tuntumassa. Suunnittelu-alueen laajuus on noin 4 hehtaaria.

10.4.2018

Asemakaavan muutosalue sijaitsee Jyväskylän keskustan pohjoispuolella, noin 1,5 km keskustasta. Suunnittelukohteena on Kivelänrannan alueen virkistysalue Tuomiojärven rannan tuntumassa. Alue rajautuu Jyväskylän koulutuskuntayhtymän Priimuksen kampusalueeseen sekä Tuomiojärven puisto- ja virkistysalueeseen.

14.3.2018

Kaavamuutosalue sijaitsee Jyväskylän keskustassa, Tourulan kaupunginosassa osoitteessa Ramoninkatu 4.

8.3.2018

Alue sijaitsee Seminaarinmäellä ruutukaava-alueen lounaispuolella.

7.3.2018

Asemakaavan muutosalue sijaitsee Jyväskylän keskustan läheisyydessä Nisulan kaupunginosassa, osoitteessa Kisakatu 18. Suunnittelukohteena on Viitaniemen urheilukenttä ja sen viereinen lähivirkistysalue.

22.2.2018

Asemakaavan muutosalue sijaitsee Kankaan alueella Jyväskylän ydinkeskustasta koilliseen Tourujoen rannalla ja käsittää alueita jokivarrelta vesivoimalaitokselta pohjoiseen päin kanavan alkupäähän. Alueen rajaus tarkentuu suunnittelun kuluessa.

20.2.2018

Asemakaavan muutosalue sijaitsee Kankaan alueella Jyväskylän ydinkeskustasta koilliseen Tourujoen itärannalla ja käsittää aluetta vanhan paperitehtaan tontin itäpuolelta Kankaan aukioon liittyen. Alueesta on poistettu vanhan paperitehtaan tontti (kortteli 11 tontti 22) ennen luonnosvaihetta. Alueen rajaus tarkentuu suunnittelun kuluessa.

2.2.2018

Suunnittelualue sijaitsee noin viiden kilometrin päässä keskustasta Mannisenmäen uudella asuinalueella. Alue rajautuu idästä Tiilitehtaantiehen ja lännestä Sekametsä nimiseen tiehen.

12.1.2018

Asemakaavan muutosalue sijaitsee Jyväskylän ydinkeskustassa. Suunnittelualueena on korttelin 10 tontit 11, 23 ja 24. Suunnittelualuetta rajaavat Kauppakatu, Asemakatu ja Vapaudenkatu sekä viereiset tontit. Suunnittelualueella sijaitsee Sokos-keskus.

7.12.2017

Asemakaavan muutosalue sijaitsee Jyväskylän keskustassa Harjulla. Suunnittelukohteena on Harjun urheilukenttä lähiympäristöineen. Alue rajautuu pohjoisesta Sepänkadun koulukortteliin ja etelästä muuhun Harjun puisto- ja virkistysalueeseen. Idästä alue rajautuu Harjukatuun ja lännestä Pitkäkatuun.

17.11.2017

Kukkumäentie 17

6.11.2017

Asemakaavan muutosalue sijaitsee aivan Jyväskylän ydinkeskustan tuntumassa Puistolassa, osoitteessa Vapaudenkatu 75. Suunnittelualueella sijaitsee kuusikerroksinen asuinkerrostalo.

6.11.2017

Kaavamuutosalue sijaitsee Nisulassa, osoitteessa Sepänkatu 14.

21.9.2017

Suunnittelualue sijaitsee Jyväskylän kaupungin keskustan tuntumassa, Harjun pohjoispuolella.

7.7.2017

Asemakaavan muutosalue sijaitsee noin 1 km Jyväskylän kaupungin keskustasta lounaaseen, Rautpohjankadun, Keskussairaalantien, Voionmaankadun sekä Seminaarinmäen yliopistoalueen osittain rajaamalla alueella.

9.6.2017

Vapaudenkadun, Minna Canthinkadun ja Hannikaisenkadun välinen alue.

3.5.2017

Asemakaavan muutosalue sijaitsee Kankaan alueella Jyväskylän ydinkeskustasta koilliseen Tourujoen itärannalla ja käsittää alueita Ailakinkadun ja pohjoispuolelta Rusokinkadulta länteen päin. Alueen rajaus tarkentuu suunnittelun kuluessa.

23.2.2017

Asemakaavan muutosalue sijaitsee Nisulan kaupunginosassa Rajakadun, Eeronkadun ja Aatoksenkadun rajaamassa korttelissa osoitteessa Rajakatu 35–37 sekä lämpövoimalan korttelissa ja osittain virkistysalueella. Suunnittelualueen laajuus on noin 5 hehtaaria ja sijainti Jyväskylän kaupungin keskustan tuntumassa.

6.2.2017

Muutosalueen tonttien osoitteet ovat Vapaudenkatu 26, Yliopistonkatu 12 ja Kauppakatu 11. Kaava-alue on kaksiosainen.

12.1.2017

Asemakaavan muutosalue sijaitsee ydinkeskustassa, korttelissa 47, Väinönkeskuksesta Yliopistonkadun kulmaan saakka.

19.12.2016

Kaavamuutosalue sijaitsee Jyväskylän kaupungin keskustasta länteen, rajoittuen Savelankatuun, Vesangantiehen, Rautpohjankatuun ja Keskussairaalantiehen.

18.11.2016

Asemakaavan muutosalue sijaitsee Kankaan alueella Jyväskylän ydinkeskustasta koilliseen, vanhan paperitehtaan läheisyydessä.

11.10.2016

Asemakaavan muutosalue sijaitsee ydinkeskustassa, Kauppakadun, Asemakadun, Vapaudenkadun ja Kilpisenkadun välisellä alueella. Alue kattaa korttelin 9 tontit 6, 10, 11, 12 ja 13 sekä viereiset katualueet Kauppakadusta ja Asemakadusta.

2.9.2016

Kaavamuutosalue sijaitsee Älylän pientaloalueella vajaan kilometrin etäisyydellä ruutukaavakeskustasta lounaaseen.

24.8.2016

Asemakaavan muutosalue sijaitsee Mattilanpellon kaupunginosassa noin kilometrin etäisyydellä Jyväskylän keskustasta etelään. Suunnittelualue sijaitsee Mattilankadun, Purokadun ja Kiljanderinkadun rajaamalla alueella (osoitteessa Mattilankatu 40).

14.7.2016

Kaavamuutoksen kohteena oleva tontti sijaitsee keskustan ruutukaava-alueella.

14.7.2016

Asemakaavan muutosalueena on Länsi-Päijänteentien liikennealue välillä Keskussairaalantie – valtatie 23.

24.2.2016

Viitaniementie 1

20.11.2015

Alue sijaitsee Jyväskylän keskustassa ruutukaava-alueen lounaispuolella. Se rajautuu Pitkäkatuun, Voionmaankatuun, Seminaarinkatuun, Keskussairaalantiehen ja Hippoksen urheilupuistoon.

25.11.2013

Pitkäkatu 25

11.6.2009