Lennostontie-Tehtaankatu, sijaintikartta

62/Lennostontie-Tehtaankatu. Tikkakoski, asemakaava

Kaavan perustiedot

Sijainti
Asemakaavan muutos koskee 62. kaupunginosan korttelin 5 tonttia 12, korttelin 156 tonttia 1 sekä virkistys- ja katualuetta. Suunnittelualue sijaitsee Tikkakosken taajamassa Lennostontiellä entisen asetehtaan itäpuolella.

Kaavatunnus
tunnus: 62:040

Yhteyshenkilöt
Reijo Teivaistenaho, Asemakaava-arkkitehtiJaana Nyman, Suunnitteluavustaja
Sähköpostiosoite muotoutuu periaatteella etunimi.sukunimi@jkl.fi (ei ääkkösiä)

Hyväksyvä taho
Kaupunginvaltuusto

Kaavan vaiheet

Kaavoitusprosessin tärkeät päivämäärät
Vireille tuleminen 13.10.2015;Kaavaluonnos nähtävillä 8.11-9.12.2016Kaavaehdotus nähtävillä 14.11.-14.12.2023Kaavan hyväksyminen 19.2.2024

Kaavan uusin vaihe
Asemakaavan muutosehdotus hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 19.2.2024

Liittymällä postituslistalle sivun oikeasta laidasta saat sähköpostitse tietoa kaavahankkeen etenemisestä.

Kaavan kuvaus

Kaava-alueen nykytila
Suunnittelualue sijoittuu Tikkakosken taajaväkiseen taajamaan. Asemakaavan muutosalue on ta-lousmetsää, jonka halki kulkee puretun sähkölinjan puskittunut maastokäytävä. Aluetta rajaa pohjoi-sessa valaistu Lennostontie, jonka alla on kunnallisteknisiä järjestelmiä. Suunnittelualueella huleve-siverkostoa. Lennostontiellä kulkee Jyväskylän kaupunkiliikenteen linja-autoja ja tien vieressä on erillinen kevyenliikenteenväylä. Suunnittelualueen eteläpuolella on pientalovaltainen asuinkortteli ja länsipuolella entisen asetehtaan alue. Suunnittelualeen vieressä oleva entinen asetehdas on arvokkain osa valtakunnallisesti arvokasta rakennettua kulttuuriympäristöä (RKY2009, Sotatarviketeollisuuden alue, Tikkakoski), johon asema-kaavan muutosaluekin sisältyy. Lennostontien toisella puolella on Puolustusvoimain varikkoalue.

Kaavan tavoitteet
Asemakaava on alun perin käynnistynyt laajemmalle alueelle käsittäen kaupungin omistaman tontin lisäksi yksityisessä omistuksessa olevat teollisuus- ja työpaikkatontit. Asemakaava on ollut luonnoksena nähtävänä vuoden 2016 lopussa eikä ole sen jälkeen edennyt. Asemakaavanmuutosalue on jaettu kahdeksi eri asemakaavaksi, jotka etenevät eri tahtiin.

Kaavan sisältö
Kaavamuutoksen tavoitteena on osoittaa uusi katuyhteys Lennostontieltä ja kaavoittaa tarkoituksen mukaisia teollisuus- ja työpaikkatontteja alueen rakennetun kulttuuriympäristön arvot riittävästi huomioiden. Jyväskylän kaupungin tavoitteena on kaavoittaa teollisuus- ja työpaikkatontteja omistamil-leen maille myös Tikkakoskella. Tonttijako on ohjeellinen ja asemakaava toteuttamiseksi laaditaan erillinen tonttijako.

 

palaa alueen kaavoihin
palaa valitsemaan alueita

ylös