Vireillä olevat asemakaavat

Huhtasuo
Kaupunginosat: Huhtasuo, Kangaslampi, Kaakkolampi, Pupuhuhta, Kangasvuori, Seppälä

palaa hakuun
Tekeillä oleva asemakaava
Voimaan tullut asemakaava

Kaavan nimi / tunnus / kaavataso

Sijainti

Päivitetty

Suunnittelualue sijaitsee Seppälän liikealueella osoitteissa Vasarakatu 3-7. Suunnittelualueeseen kuuluu myös Vasarakatu vähintään suunnittelualueen katuosuudelta ja viereinen rautatiealue.

22.2.2024

Karpalokuja 5

21.2.2024

Suunnittelualue sijoittuu 5 km päähän kaupungin keskustasta. Huhtakeskus on Huhtasuon suuralueen aluekeskus.

21.2.2024

Kaavamuutosalue sijaitsee 15. kaupunginosassa Seppälän liikekeskuksen alueella.

18.12.2023

Asemakaavan muutosalue sijaitsee noin 3 kilometrin päässä Jyväskylän keskustasta Pupuhuhdantien varressa. Alueella on sijainnut aiemmin Pupuhuhdan koulu ja päiväkoti. Eteläosassa sijaitsee yleinen pysäköintialue. Aluetta rajaa pohjoisessa ja lännessä rinnemaasto, joka on virkistyskäyttöistä metsäaluetta.

11.12.2023

Asemakaavan muutosalue sijaitsee entisellä Kangasvuoren sairaala-alueella, Huhtasuon kaupunginosassa, noin 4 kilometrin päässä Jyväskylän keskustasta. Alueen vieressä sijaitsevat Huhtasuon liikuntapuisto, Kangasvuoren ulkoilureitit ja Huhtasuon yhtenäiskoulu ja päiväkoti.

11.12.2023

Suunnittelualue sijaitsee Seppälän teollisuus- ja marketalueella osoitteessa Ahjokatu 28.

10.11.2023

Suunnittelualue sijaitsee Jyväskylän Huhtasuon kaupunginosassa, noin 4 kilometrin päässä Jyväskylän keskustasta koilliseen.

13.4.2023

Asemakaavan muutos koskee 15. kaupunginosan korttelin 9 tontteja 12 ja 13. Suunnittelualue sijaitsee Seppälässä osoitteessa Alasinkatu 1 ja Miilukatu 2. Kaavoitettavan alueen eteläpuolella sijaitsee kauppakeskus Seppä ja pohjoispuolella muita teollisuus- ja varastorakennusten tontteja. Suunnittelualue sijoittuu Vasarakadun ja Alasinkadun risteysalueelle

14.12.2021

Suunnittelualue sijaitsee Seppälän teollisuus-ja marketalueella osoitteessa Vasarakatu 27. Kaavoitettavan alueen lähiympäristössä sijaitsee muita teollisuus- ja varastorakennusten tontteja. Suunnittelualue sijoittuu Vasarakadun varteen.

5.11.2021