Vireillä olevat asemakaavat

Vaajakoski-Jyskä
Kaupunginosat:

palaa hakuun
Tekeillä oleva asemakaava
Voimaan tullut asemakaava

Kaavan nimi / tunnus / kaavataso

Sijainti

Päivitetty

Vesmannintie 6 ja Urheilutie 41

29.9.2023

Asemakaavan muutosalue sijoittuu Jyskän, Vaajakosken, Varassaaren ja Hupelin alueille.

21.8.2023

Asemakaavan muutosalue sijoittuu Jyskän, Vaajakosken, Varassaaren, Kanavuoren ja Ruokosaaren alueille

21.8.2023

Asemakaavan muutosalue sijaitsee Vaajakosken eteläpuolella Haapaniemessä Pellonpääntien länsipuolella.

1.8.2023

Sulunperän sähköasema sijaitsee Asmalammentien ja Sulunperäntien risteyksessä. Etäisyys Jyväskylän keskustasta on noin 7 kilometriä ja Vaajakosken keskustasta noin 3 kilometriä.

16.6.2023

Suunnittelualue sijaitsee Väinölässä Äijäläntien eteläpuolella osoitteessa Äijäläntie 7 noin kuuden kilometrin etäisyydellä Jyväskylän kaupungin keskustasta. Suunnittelualueen laajuus on noin 1,6 hehtaaria.

24.5.2023

Asemakaavan muutosalue sijaitsee Vaajakoskella, noin 500 metriä Vaajakosken keskustasta lounaaseen. Alue sijaitsee Harjutien pohjoispuolella ja se rajoittuu puistoalueeseen (entiseen liikennepuistoon).

24.5.2023

Asemakaavan laajennus (ja muutos) koskee 16. ja 66. kaupunginosan puistoaluetta ja asemakaavoittamatonta metsäaluetta Jyskän ja Halssilanrinteen välisessä maastossa. Suunnittelualue sijaitsee noin kuuden kilometrin etäisyydellä Jyväskylän kaupungin keskustasta. Alueen pinta-ala on noin 36 hehtaaria.

24.5.2023

Asemakaavan muutosalue sijaitsee Vaajakosken eteläpuolella Haapaniemessä Haapaniementien länsipuolella rajautuen Ristonmäentiehen.

13.4.2023

Suunnittelualue sijaitsee Kanavuoren alueella Saltunlahden rannalla.

16.6.2022

Alue sijaitsee Vaajakosken Hupelissa, Päijänteen itärannalla, noin 2,5 km Vaajakosken keskustasta kaakkoon.

24.5.2022

Kaava-alue sijaitsee Jyväskylässä noin 12,5 km linnuntietä ja noin 20 km maantietä Jyväskylän keskustan palveluista kaakkoon.

25.3.2022

Asemakaavan muutos koskee 66. kaupunginosan korttelin 26 tonttia 3, yleistä pysäköintialuetta (LP), yleiselle jalankululle varattua katua ja puisto-aluetta (VP). Suunnittelualue sijaitsee Asmalammentien ja Vaajakoskentien liittymärampin läheisyydessä. Alue on osa Jyskän asuinaluetta ja se sijaitsee noin kuuden kilometrin etäisyydellä Jyväskylän keskustasta itään.

16.4.2021

Lehmivuoren ranta-asemakaava sijaitsee Jyväskylän Leppälahdessa, Leppäveden rannalla, Kuopion tien läheisyydessä eteläpuolella, n. 3 km Kanavuoren liittymästä itään.

22.3.2021

Alue sijaitsee Vaajakosken keskustassa, Vaajakoskentien ja Konttisentie kulmassa osoitteessa Konttisentie 2.

10.12.2019

Suunnittelualue sijaitsee noin 10 kilometrin päässä Jyväskylän keskustasta, Vaajakosken keskustaajaman kaakkoispuolella. Alue sijoittuu Kuopiontien ja siitä haarautuvan Metsälehmuksentien pohjoispuolelle.

27.2.2018

Vaajakoskentien, rautatien ja Vaajavirran rajaama alue.

17.11.2017

Suunnittelualue sijaitsee Vaajakosken moottoritien ja Jyväskylä-Pieksämäki radan eteläpuolella Sammallahden itärannalla ja on osa ns. Haapalahden teollisuusaluetta.

22.3.2017