Vireillä olevat asemakaavat

Vaajakoski-Jyskä
Kaupunginosat:

palaa hakuun
Tekeillä oleva asemakaava
Voimaan tullut asemakaava

Kaavan nimi / tunnus / kaavataso

Sijainti

Päivitetty

Alue sijaitsee Vaajakosken Hupelissa, Päijänteen itärannalla, noin 2,5 km Vaajakosken keskustasta kaakkoon.

11.10.2021

Kaava-alue sijaitsee Jyväskylässä noin 12,5 km linnuntietä ja noin 20 km maantietä Jyväskylän keskustan palveluista kaakkoon.

27.8.2021

Asemakaavan laajennus (ja muutos) koskee 16. ja 66. kaupunginosan puistoaluetta ja asemakaavoittamatonta metsäaluetta Jyskän ja Halssilanrinteen välisessä maastossa. Suunnittelualue sijaitsee noin kuuden kilometrin etäisyydellä Jyväskylän kaupungin keskustasta. Alueen pinta-ala on noin 36 hehtaaria.

26.8.2021

Asemakaavan muutosalue sijoittuu Jyskän, Vaajakosken, Varassaaren, Kanavuoren ja Ruokosaaren alueille

3.8.2021

Asemakaavan muutos koskee 66. kaupunginosan korttelin 26 tonttia 3, yleistä pysäköintialuetta (LP), yleiselle jalankululle varattua katua ja puisto-aluetta (VP). Suunnittelualue sijaitsee Asmalammentien ja Vaajakoskentien liittymärampin läheisyydessä. Alue on osa Jyskän asuinaluetta ja se sijaitsee noin kuuden kilometrin etäisyydellä Jyväskylän keskustasta itään.

16.4.2021

Lehmivuoren ranta-asemakaava sijaitsee Jyväskylän Leppälahdessa, Leppäveden rannalla, Kuopion tien läheisyydessä eteläpuolella, n. 3 km Kanavuoren liittymästä itään.

22.3.2021

Suunnittelualue sijaitsee Vaajakosken keskustassa rajautuen Urheilutiehen, Huoltopolkuun ja Leppävedentiehen.

1.2.2021

Kaavamuutosalue sijaitsee Kaunisharjun kaupunginosassa, Leppäveden länsirannalla osoitteissa Koskenniskantie 10 ja 22.

17.12.2020

Alue sijaitsee Vaajakosken ydinkeskustassa, Vaajakoskentien ja Urheilutien välisellä alueella. Alueella on toiminut mm. vanha terveysasema.

1.12.2020

Asemakaavan muutosalue sijaitsee Vaajakoskella, noin 500 metriä Vaajakosken keskustasta lounaaseen. Alue sijaitsee Harjutien pohjoispuolella ja se rajoittuu puistoalueeseen (entiseen liikennepuistoon).

29.9.2020

Kaava-alue sijaitsee Jyväskylässä noin 12,5 km linnuntietä ja noin 20 km maantietä Jyväskylän keskustan palveluista kaakkoon.

2.6.2020

Suunnittelualue sijaitsee Väinölässä Äijäläntien eteläpuolella osoitteessa Jokivieru 3 noin kuuden kilometrin etäisyydellä Jyväskylän kaupungin keskustasta. Suunnittelualueen laajuus on alle yksi hehtaaria.

9.4.2020

Suunnittelualue sijaitsee Väinölässä Äijäläntien eteläpuolella osoitteessa Äijäläntie 7 noin kuuden kilometrin etäisyydellä Jyväskylän kaupungin keskustasta. Suunnittelualueen laajuus on noin 1,6 hehtaaria.

27.3.2020

Alue sijaitsee Vaajakosken keskustassa, Vaajakoskentien ja Konttisentie kulmassa osoitteessa Konttisentie 2.

10.12.2019

Suunnittelualue sijaitsee Vaajakosken Kotimäessä ja Haapalammentien päässä.

22.11.2019

Asemakaavan muutosalue sijaitsee Vaajakoskella, noin 500 metriä Vaajakosken keskustasta lounaaseen. Alue sijaitsee Valtatie 4:n, harjurinteen sekä ja Harjutien rajaamalla alueella. Suunnittelualueella sijaitsee Vaajakummun koulu

18.4.2018

Suunnittelualue sijaitsee noin 10 kilometrin päässä Jyväskylän keskustasta, Vaajakosken keskustaajaman kaakkoispuolella. Alue sijoittuu Kuopiontien ja siitä haarautuvan Metsälehmuksentien pohjoispuolelle.

27.2.2018

Vaajakoskentien, rautatien ja Vaajavirran rajaama alue.

17.11.2017

Suunnittelualue sijaitsee Vaajakosken moottoritien ja Jyväskylä-Pieksämäki radan eteläpuolella Sammallahden itärannalla ja on osa ns. Haapalahden teollisuusaluetta.

22.3.2017

Asemakaava-alue käsittää Varassaaren lisäksi nykyisen valtatien eteläpuoliset alueet Haapalahden eritasoliittymään saakka, eritasoliittymä mukaan lukien.

4.5.2016