Tikkakosken entisen asetehtaan kortteli, alueen sijaintikartta

62/Tikkakosken entisen asetehtaan korttelin asemakaavamuutos, asemakaava

Kaavan perustiedot

Sijainti
Suunnittelualue sijaitsee Tikkakosken keskustassa rajoittuen lännessä Kirkkokatuun, pohjoisessa ja idässä Lennostontiehen ja etelässä Tehtaankadun omakotikiinteistöihin.

Kaavatunnus
tunnus: 62:035

Yhteyshenkilöt

Sähköpostiosoite muotoutuu periaatteella etunimi.sukunimi@jkl.fi (ei ääkkösiä)

Hyväksyvä taho

Kaavan vaiheet

Kaavoitusprosessin tärkeät päivämäärät
Vireille tuleminen 13.10.2015;Kaavaluonnos nähtävillä 08.11. - 09.12.2016

Kaavan uusin vaihe
Asemakaavan muutosluonnos pidetään nähtävänä 8.11. - 9.12.2016 Rakentajantalon palvelupiste Hannikaisessa, os. Hannikaisenkatu 17, 1. kerros, jotta osallisilla on tilaisuus esittää mielipiteensä asiaan.

Mahdollisesti esitettävät mielipiteet on toimitettava kirjaamoon, os. PL 193, 40101 Jyväskylä (käyntiosoite Vapaudenkatu 32) tai sähköpostitse osoitteella kirjaamo@jyvaskyla.fi, viimeistään 9.12.2016 ennen klo 15.00.

Kaavan kuvaus

Kaava-alueen nykytila
Entisen asetehtaan kortteli on Tikkakosken keskustan potentiaalisin kehitettävä yritysalue. Korttelissa on kaupungin omistamaa rakentamatonta asemakaavoitettua korttelimaata noin 3,2 ha.

Kaavan tavoitteet
Tavoitteena on sujuvoittaa alueelle suuntautuvaa liikennettä osoittamalla uusi katuyhteys Lennostontieltä korttelin sisäosaan sekä eritellä kevyen liikenteen ja paikoituksen tarpeet. Kaavamuutoksella määritellään kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten, niiden osien sekä ympäristön suojelumerkinnät ja määräykset, monipuolistetaan alueen käyttötarkoitusta mm. liike-, toimisto- ja palvelutoiminnan sallivaksi sekä lämpöhuollon tarpeisiin. Muutoksella määritellään myös kiinteistöjen ja katualueiden rajat osalla aluetta uudelleen.
Suunnittelualueen koko on noin 9 hehtaaria katualueineen.

 

palaa alueen kaavoihin
palaa valitsemaan alueita

ylös