Vireillä olevat asemakaavat

Halssila
Kaupunginosat: Halssila, Tuohimutka, Aittorinne, Kivistö, Halssilanrinne, Äijälä

palaa hakuun
Tekeillä oleva asemakaava
Voimaan tullut asemakaava

Kaavan nimi / tunnus / kaavataso

Sijainti

Päivitetty

Suunnittelualue sijaitsee Aittorinteen asuinalueella, n. 2,5 kilometrin etäisyydellä Jyväskylän ydinkeskustasta.

19.4.2021

Asemakaavan muutos koskee osaa 16. kaupunginosan korttelin 100 tonttia 9. Suunnittelualue sijaitsee osoitteessa Kammintie 4 Rauhalahden voimalaitoksen tontilla. Kaavoitettavan alueen eteläpuolella sijaitsee Viherlandia. Kaavoituksen kohteena olevassa kiinteistössä on toiminut aiemmin ympäristökeskus Kammi, lasten toimintapaikka Peukkula ja nykyisin hyvinvointikeskus LeWell, jonka nykyistä toimintaa varten on haettu poikkeuslupa 12.4.2016

12.3.2021

Kaava-alue sijaitsee Halssilan kaupunginosassa, Vaajakoskentien ja Ilveskujan kulmauksessa, osoitteessa Vaajakoskentie 67. Kaava-alueeseen sisältyy myös osoitteessa Päästäiskuja 6 sijaitseva rakentamaton pientalotontti, viereinen viheralue ja Vaajakoskentien katualue.

2.10.2018

Tuohimutkassa Latvatien itäpuolella.

9.6.2016