Vireillä olevat asemakaavat

Kypärämäki-Kortepohja
Kaupunginosat: Kypärämäki, Köhniö, Savela, Kortepohja, Kortesuo, Kortemäki, Laajavuori, Haukkala

palaa hakuun
Tekeillä oleva asemakaava
Voimaan tullut asemakaava

Kaavan nimi / tunnus / kaavataso

Sijainti

Päivitetty

Kaavamuutosalue sijaitsee Kortepohjan keskustan pohjoispuolella noin 2,5 km päässä kaupungin keskustasta. Alue rajautuu Laajavuorentiehen, Emännäntiehen, Auvilankujaan ja Takalankujaan.

15.8.2022

Suunnittelualue sijaitsee Killerin hevosurheilukeskuksen itäpuolella noin neljän kilometrin etäisyydellä Jyväskylän kaupungin keskustasta.

23.6.2022

Kaava-alueena on Jyväskylän Kortepohjan asuinalueen keskusta-alue. Alue käsittää Kortepohjan keskustan keskeisimmät korttelit kuten liikekeskuksen, seurakuntakeskuksen ja päiväkodin ja kirjaston korttelit sekä ylioppilaskylän I- ja II-alueet. Lisäksi suunnittelualueeseen kuuluu kortteleihin liittyvät pysäköintikorttelit ja katu- ja virkistysalueet. Kaava-alue tarkentuu suunnittelun edetessä.

31.5.2022

Asemakaavan muutos koskee 7. kaupunginosan korttelin 4 tonttia 1. Suunnittelualue sijaitsee Vesangantien ja Kypärätien risteysalueen läheisyydessä. Alue on osa Kypärämäen asuinaluetta ja se sijoittuu noin kolmen kilometrin etäisyydelle Jyväskylän keskustasta luoteeseen.

2.7.2021

Suunnittelualue sijaitsee Kortepohjassa Laajavuorentien ja Tilustien risteysalueen ympäristössä.

25.5.2021

Suunnittelualue sijaitsee Savelassa noin kolmen kilometrin etäisyydellä Jyväskylän kaupungin keskustasta, osoitteessa Vehkakatu 5.

22.3.2021

Kaavamuutosalue sijaitsee Haukkalan asuinalueella noin 5 kilometrin päässä Jyväskylän keskustasta osoitteissa Kiviniementie 10.

9.11.2020

Asemakaavan muutos koskee 7. kaupunginosan katu- ja virkistysaluetta. Kaava-alue sijaitsee Köhniössä Erämiehenkadun varressa Köhniön uimarannan vieressä.

15.6.2020

Suunnittelualue sijaitsee Kortepohjassa, noin kahden kilometrin päässä Jyväskylän keskustasta. Alueella sijaitsee nykyisin Kortepohjan koulu. Alue rajautuu etelästä Kartanonkujaan ja lännestä kerrostaloasuinkortteliin.

7.6.2019

Asemakaavan muutosalue sijaitsee noin 3 kilometrin päässä Jyväskylän keskustasta Korteniityssä. Alue rajautuu lännestä Korteniityntiehen ja pohjoisesta, idästä ja etelästä virkistysalueeseen. Suunnittelualueelta on matkaa noin 50 metriä Tuomiojärven Rautpohjanlahden rantaan.

1.2.2019