Vireillä olevat asemakaavat

Kypärämäki-Kortepohja
Kaupunginosat: Kypärämäki, Köhniö, Savela, Kortepohja, Kortesuo, Kortemäki, Laajavuori, Haukkala

palaa hakuun
Tekeillä oleva asemakaava
Voimaan tullut asemakaava

Kaavan nimi / tunnus / kaavataso

Sijainti

Päivitetty

Suunnittelualueena on Kortepohjan keskustassa sijaitseva Kortepohjan ylioppilaskylä ja siihen liittyvä pysäköintialue (LPA) ja Kartanonkujan ja Emännäntien katualueet. Asemakaavan muutos koskee 17. kaupunginosan korttelin 4 tonttia 3, korttelin 154 tonttia 2 sekä katu- ja virkistysaluetta.

3.2.2023

Suunnittelualueena on Killerin raviradan alue, osa hevosurheilukeskusta sekä liikuntakeskuksen alue. Etäisyys Jyväskylän kaupungin keskustaan on noin neljä kilometriä.

23.1.2023

Kaavamuutosalue sijaitsee Kortepohjan keskustan pohjoispuolella noin 2,5 km päässä kaupungin keskustasta. Alue rajautuu Laajavuorentiehen, Emännäntiehen, Auvilankujaan ja Takalankujaan.

15.8.2022

Kaava-alueena on Jyväskylän Kortepohjan asuinalueen keskusta-alue. Alue käsittää Kortepohjan keskustan keskeisimmät korttelit kuten liikekeskuksen, seurakuntakeskuksen ja päiväkodin ja kirjaston korttelit sekä ylioppilaskylän I- ja II-alueet. Lisäksi suunnittelualueeseen kuuluu kortteleihin liittyvät pysäköintikorttelit ja katu- ja virkistysalueet. Kaava-alue tarkentuu suunnittelun edetessä.

31.5.2022

Asemakaavan muutos koskee 7. kaupunginosan korttelin 4 tonttia 1. Suunnittelualue sijaitsee Vesangantien ja Kypärätien risteysalueen läheisyydessä. Alue on osa Kypärämäen asuinaluetta ja se sijoittuu noin kolmen kilometrin etäisyydelle Jyväskylän keskustasta luoteeseen.

2.7.2021

Suunnittelualue sijaitsee Kortepohjassa Laajavuorentien ja Tilustien risteysalueen ympäristössä.

25.5.2021

Kaavamuutosalue sijaitsee Haukkalan asuinalueella noin 5 kilometrin päässä Jyväskylän keskustasta osoitteissa Kiviniementie 10.

9.11.2020

Asemakaavan muutosalue sijaitsee noin 3 kilometrin päässä Jyväskylän keskustasta Korteniityssä. Alue rajautuu lännestä Korteniityntiehen ja pohjoisesta, idästä ja etelästä virkistysalueeseen. Suunnittelualueelta on matkaa noin 50 metriä Tuomiojärven Rautpohjanlahden rantaan.

1.2.2019