Vireillä olevat asemakaavat

Koko kaupunki
Kaupunginosat:

palaa hakuun
Tekeillä oleva asemakaava
Voimaan tullut asemakaava

Kaavan nimi / tunnus / kaavataso

Sijainti

Päivitetty

Kankaan alue sijaitsee ydinkeskustasta noin 1 kilometrin koilliseen Tourujoen rannalla.

17.10.2014

Osayleiskaava laaditaan laajahkolle alueelle kaupungin länsiosassa Keuruuntien tuntumassa. Lännessä alue rajautuu Hanhinotkoon ja idässä Mustalammen asuntoalueeseen.

16.1.2012

Koko kaupungin viheralueet

31.12.2010

Koko Jyväskylän kaupungin alue, jolta on rajattu 25 kokonaisuutta.

27.2.2009

Kansallinen kaupunkipuisto koskettaa kantakaupungin aluetta, harjua ja siitä lähteviä alueita sekä pohjoiseen että etelään ulottuen mahdollisesti myös Jyväskylän maalaiskunnan sekä Muuramen alueille.

8.8.2008

Epävirallinen ajantasayleiskaavakartta.

28.7.2006