Vireillä olevat asemakaavat

Kuohu-Vesanka
Kaupunginosat:

palaa hakuun
Tekeillä oleva asemakaava
Voimaan tullut asemakaava

Kaavan nimi / tunnus / kaavataso

Sijainti

Päivitetty

Suunnittelualue sijaitsee Ruokkeella ja käsittää tievälin Ruokkeentie-Könkkölä.

21.3.2024

Suunnittelualue sijaitsee Jyväskylän länsirajalla. Etäisyys Jyväskylän keskustaan on noin 18 km. Alueen pohjoispäässä itä - länsi suunnassa kulkee valtatie 23 ja 18 (Keuruuntie). Alue sisältää Kuohun kylätaajaman radan eteläpuolisen osan ympäristöineen.

2.8.2019