Vireillä olevat asemakaavat

Korpilahti
Kaupunginosat:

palaa hakuun
Tekeillä oleva asemakaava
Voimaan tullut asemakaava

Kaavan nimi / tunnus / kaavataso

Sijainti

Päivitetty

Asemakaavan muutosalue sijaitsee Korpilahden keskustassa Martinpolun varrella. Alue sijoittuu keskustan tuntumaan sataman koillispuolelle; suunnittelualueelta on matkaa satamaan noin 200 m. Alue rajautuu pohjoisesta Martinpolkuun, lännestä Kokkotiehen ja etelästä Korpilahdentiehen.

13.12.2019

Osayleiskaavan muutosalue sijaitsee Korpilahden Tikkalan kylällä, Tikkalan koulun välittömässä läheisyydessä.

13.12.2019

Kaava-alue sijaitsee Päijänteen rannalla, Putkilahden Kouhinsalossa.

12.12.2019

Kaava-alue sijaitsee noin 7km etäisyydellä Korpilahden kirkonkylästä Päijänteen Kirkkoselän etelärannalla Kurjenniemessä.

13.5.2019

Asemakaavan muutosalue sijaitsee Korpilahden keskustassa, Joensuuntien ja Korpilahdentien risteyksessä lähellä satamaa ja siihen liittyvää puistoaluetta.

2.4.2019

Asemakaavan muutosalue sijaitsee Korpilahden keskustan tuntumassa. Alue rajautuu lännestä ja pohjoisesta Valanteentiehen, etelästä Päijänteeseen, idästä peltomaisemaan ja Koivukujaan.

3.5.2017

Korpilahti, Tikkala, Muuratjärvi Vuohensalon saari

7.4.2017

Asemakaava-alue sijaitsee Korpilahden Tissolanmäellä, noin kahden kilometrin etäisyydellä Korpilahden keskustasta luoteeseen. Alue sijoittuu Salovuorentien ja Räätälitien risteysalueelle. Suunnittelualue rajautuu pohjoisesta ja idästä Salovuorentien ja Räätälitien risteysalueeseen. Etelästä alue rajautuu lähivirkistysalueeseen (VL) ja Paloaukeantien katualueeseen. Alueen länsi-puoli on kaavoittamatonta aluetta.

10.1.2017

Kaava-alue sijaitsee Korpilahden keskustan vieressä Kirkkolahden etelä- ja lounaisrannan lähiympäristössä. Tähtiniemeen vievän tien ja Päijänteen rannan välissä. Etäisyys Jyväskylän kaupungin keskustaan on n. 30 km.

18.11.2016

Kumottava alue sijaitsee Kärkisten etelä rannalla.

11.10.2016

Suunnittelualue sijaitsee Korpilahden keskustan läheisyydessä Ysitien varrella.

31.3.2009