Vireillä olevat asemakaavat

Korpilahti
Kaupunginosat:

palaa hakuun
Tekeillä oleva asemakaava
Voimaan tullut asemakaava

Kaavan nimi / tunnus / kaavataso

Sijainti

Päivitetty

Kaava-alue sijaitsee Kärkisten salmen etelärannalla.

15.6.2021

Osayleiskaavan muutosalue sijaitsee Korpilahden Tikkalan kylällä, Tikkalan koulun välittömässä läheisyydessä.

27.3.2020

Asemakaavan muutosalue sijaitsee Korpilahden keskustassa Martinpolun varrella. Alue sijoittuu keskustan tuntumaan sataman koillispuolelle; suunnittelualueelta on matkaa satamaan noin 200 m. Alue rajautuu pohjoisesta Martinpolkuun, lännestä Kokkotiehen ja etelästä Korpilahdentiehen.

7.2.2020

Kaava-alue sijaitsee Päijänteen rannalla, Putkilahden Kouhinsalossa.

12.12.2019

Kaava-alue sijaitsee noin 7km etäisyydellä Korpilahden kirkonkylästä Päijänteen Kirkkoselän etelärannalla Kurjenniemessä.

13.5.2019

Asemakaavan muutosalue sijaitsee Korpilahden keskustassa, Joensuuntien ja Korpilahdentien risteyksessä lähellä satamaa ja siihen liittyvää puistoaluetta.

2.4.2019

Suunnittelualue sijaitsee Korpilahden keskustan läheisyydessä Ysitien varrella.

31.3.2009