Vireillä olevat asemakaavat

Kantakaupunki - Mannila
Kaupunginosat:

palaa hakuun
Tekeillä oleva asemakaava
Voimaan tullut asemakaava

Kaavan nimi / tunnus / kaavataso

Sijainti

Päivitetty

Asemakaavan muutosalue sijaitsee Lutakossa rajautuen Schaumanin puistotiehen, Tourujokeen, Jyväsjärveen ja Rantaväylään.

21.10.2021

Asemakaavan muutosalue sijaitsee Jyväskylän ydinkeskustassa Kauppakadun, Asemakadun, Vapaudenkadun ja Kilpisenkadun rajaamalla alueella.

20.10.2021

Asemakaavan muutosalue sijaitsee Jyväskylän ydinkeskustassa Kauppakadun, Väinönkadun ja Vapaudenkadun rajaamalla alueella.

20.10.2021

Asemakaavan muutosalue sijoittuu Yläkaupungin alueelle rajautuen Gummeruksenkatuun, Yliopistonkatuun sekä asuinkerrostalojen korttelialueeseen.

20.10.2021

Alue sijaitsee kaupungin keskustassa ja rajautuu Yrjönkatuun, Tapionkatuun ja Puutarhakatuun.

7.10.2021

Asemakaavan muutosalue sijaitsee Jyväskylän ydinkeskustassa Yliopistokadun varressa rajautuen asuin- ja liikerakentamisen kortteleihin. Yliopistonkadun toisella puolella sijaitsee vanha Fredrikssonin lakkitehtaan rakennus.

27.9.2021

Asemakaavan muutosalue sijaitsee Kankaan alueella Jyväskylän keskustan vieressä, ydinkeskustasta koilliseen Tourujoen itärannalla ja käsittää vanhan paperitehtaan rakennuksen lähiympäristöineen Kankaanaukion reuna-alueilla.

23.9.2021

Asemakaavan muutosalue sijoittuu valtateiden 4 ja 9 ympäristöön Kankaan, Seppälän ja Tourulan alueille.

16.4.2021

Asemakaavan muutosalue sijaitsee Jyväskylän ydinkeskustassa Kauppakadun varressa Yläkaupungilla.

8.4.2021

Asemakaavan muutosalue sijaitsee Jyväskylän keskustassa, Harjun kaupunginosassa Puutarhakadun varrella. Tontilla sijaitsee Vapaakirkko -rakennus.

10.3.2021

Asemakaavan muutosalue sijaitsee Jyväskylän ydinkeskustassa, osoitteessa Ilmarisenkatu 16.

17.12.2020

Keljon vanhainkodin alueena tunnettu kaavamuutosalue sijaitsee Mattilanpellon pientaloalueen eteläpuolella noin 1,5 kilometrin päässä Jyväskylän keskustasta.

9.11.2020

Asemakaavan muutosalue sijaitsee Jyväskylän ydinkeskustassa ruutukaavakeskustan laidalla, Hannikaisenkadun varrella. Suunnittelualueella sijaitsee lääkärikeskuksen toimitalo ja asuinkerrostalo.

26.10.2020

Asemakaavan muutosalue sijaitsee osoitteessa Korkeakoskentie 1.

4.8.2020

Suunnittelualue sijaitsee Kisakadun ja Nisulankadun välisellä alueella. Alue on osa Nisulan asuinaluetta ja se sijoittuu noin yhden kilometrin etäisyydelle Jyväskylän keskustasta.

18.6.2020

Asemakaavan muutosalue sijaitsee aivan Jyväskylän ydinkeskustan tuntumassa, osoitteessa Heikinkatu 4.

5.6.2020

Asemakaavan muutosalue sijaitsee Jyväskylän keskustassa, Harjun kaupunginosassa Yrjönkadun ja Kalervonkadun kulmassa. Tontilla sijaitsee katolinen kirkkorakennus (Pyhän Olavin kirkko).

6.2.2020

Osayleiskaava koskee valtatie 9:ä ja ratapihaa sekä niiden lähialueita keskustassa sijaitsevan asemanseudun ympäristössä. Kaavan nimi oli aiemmin Rantaväylän osayleiskaava.

13.6.2019