Vireillä olevat asemakaavat

Säynätsalo
Kaupunginosat: Säynätsalo, Lehtisaari, Muuratsalo, Kinkovuori

palaa hakuun
Tekeillä oleva asemakaava
Voimaan tullut asemakaava

Kaavan nimi / tunnus / kaavataso

Sijainti

Päivitetty

Asemakaavan muutosalue sijaitsee Säynätsalon Lehtisaaressa.

20.10.2021

Alue on Muuratsalossa, noin 17 kilometrin etäisyydellä keskustasta. Alueen pohjoispuolella on Päijänteen rantaa ja Etelässä ja idässä se rajoittuu Satasarvisen metsä- ja puistoalueeseen.

14.6.2021

Asemakaavan muutos koskee 33. kaupunginosan virkistysalueen osaa. Alue on Muuratsalossa, noin 18 kilometrin etäisyydellä keskustasta. Alueen eteläpuolella on Päijänteen rantaa ja pohjoisessa se rajoittuu Vuorenlahdenkatuun.

4.5.2021

Suunnittelualueena Kinkovuorentien varteen sijoittuva vanha rautatien pohja.

23.3.2021

Asemakaavan laajennus koskee 31. kaupunginosaa ja muutos 31. kaupunginosan korttelia 41. Kaava-alue sijaitsee Säynätsalossa Päijänteen rannalla ja käsittää Saunatien eteläpuolelle sijoittuvan teollisuuskorttelin.

18.8.2020

Asemakaavan muutos koskee 33. kaupunginosan (Muuratsalo) kortteleiden 326 ja 328 tontteja 1, kahta suunnittelutarvealueella sijaitsevaa määrä-alaa sekä katualuetta. Suunnittelualue sijaitsee lähellä Muuratsalon koetaloa osoitteissa Melalammentie 4 ja 6.

27.12.2019