Vireillä olevat asemakaavat

Palokka-Puuppola
Kaupunginosat:

palaa hakuun
Tekeillä oleva asemakaava
Voimaan tullut asemakaava

Kaavan nimi / tunnus / kaavataso

Sijainti

Päivitetty

Suunnittelualue sijaitsee Palokan keskustassa ositteessa Koivutie 2, joka rajoittuu Ritopohjantiehen ja Koivutiehen, Kauppakujaan ja Palokantoriin.

19.8.2019

Suunnittelualue sijaitsee Länsi-Palokassa Ruokkeentien länsipuolella. Kaava-alue rajoittuu itäpuolelta Ruokkeentiehen ja pohjoisosastaan Elovainion pientaloalueeseen.

19.8.2019

Asemakaavan muutosalue sijaitsee osoitteessa Pajanotko 8, linnuntietä noin seitsemän kilometrin päässä Jyväskylän keskustasta.

8.8.2019

Suunnittelualue sijaitsee Taulunkujan ja Ainilankujan välisellä rauhallisella pientaloalueella.

8.7.2019

Kaava-alue sijaitsee Ritoniemessä käsittäen osan Saikkosentietä ja Revontietä sekä neljä tonttia ja virkistysalueita. Kaava-alueen raja täsmentyy suunnittelun edetessä.

5.7.2019

Kaavamuutosalue sijaitsee Palokassa, Palokanorren ja Saarijärventien kiertoliittymän luoteiskulmassa.

13.5.2019

Asemakaava-alue sijaitsee Palokassa noin 6 kilometrin etäisyydellä Jyväskylän keskustasta. Suunnittelualuetta rajaavat Ritopohjantie, Norolantie, lähivirkistysalue sekä rivitalojen korttelialue.

19.12.2018

Kirrinmäen kaavamuutosalue sijaitsee noin 7 km kaupungin keskustasta pohjoiseen, Puuppolantien risteyksessä.

7.8.2018

Asemakaavan muutosalueena on Ritopohjantien liikennealue, joka sijaitsee Heinäojantien ja Suolammentie välisellä alueella

7.8.2018

Asemakaavan muutosalue sijaitsee Palokan Hei-nämäessä reilun kilometrin etäisyydellä Palokan keskustasta itään. Suunnittelualue rajautuu lounaasta lähivirkistysalueeseen (VL) ja muista ilmansuunnista teollisuustontteihin. Suunnittelualue sijaitsee osoitteessa Antinniityntie 12.

29.5.2017

Heinäojantie 6

3.11.2016

Suunnittelualue sijaitsee Ruokkeentien ja Laajavuorentien risteyksen tuntumassa Tuomiojärven rantamaisemissa. Suunnittelualueelta on noin 6 km kaupungin keskustaan.

11.10.2016

Asemakaavan muutosalue sijaitsee Palokkajärven itäpuolella Luhtisenpuiston vieressä Pappilanvuoren pientaloalueella. Suunnittelualuetta rajaavat Kivirannantie ja Luhtisentien jatke.

4.11.2015