Vireillä olevat asemakaavat

Palokka-Puuppola
Kaupunginosat:

palaa hakuun
Tekeillä oleva asemakaava
Voimaan tullut asemakaava

Kaavan nimi / tunnus / kaavataso

Sijainti

Päivitetty

Asemakaavan laajennus- ja muutosalue sijaitsee Palokassa noin 5 kilometrin päässä Jyväskylän keskustasta. Suunnittelualuetta rajaavat Pölkin-, Rutalan- , Saarijärventiet ja pohjoisessa kevyenliikenteenväylä.

26.3.2021

Suunnittelualue sijaitsee Kirrissä osoitteessa Puuppolantie 111.

1.3.2021

Suunnittelualue sijaitsee Palokassa, Palokanorren ja Ritopohjantien risteyksen eteläpuolella, noin 5,5 kilometrin päässä Jyväskylän keskustasta ja noin yhden kilometrin päässä Palokankeskuksesta.

17.2.2021

Asemakaavan muutosalueen osoite on Saharisentie 3a/B Palokassa.

1.12.2020

Asemakaavan muutosalue sijaitsee osoitteessa Pajanotko 8, linnuntietä noin seitsemän kilometrin päässä Jyväskylän keskustasta.

22.9.2020

Suunnittelualue sijaitsee Palokan keskustassa ositteessa Koivutie 2, joka rajoittuu Ritopohjantiehen ja Koivutiehen, Kauppakujaan ja Palokantoriin.

4.8.2020

Matinmäentie 196, Palokka.

21.7.2020

Asemakaava-alue sijaitsee Palokassa noin 6 kilometrin etäisyydellä Jyväskylän keskustasta. Suunnittelualuetta rajaavat Ritopohjantie, Norolantie, lähivirkistysalue sekä rivitalojen korttelialue.

30.6.2020

Suunnittelualue sijaitsee Länsi-Palokassa Ruokkeentien länsipuolella. Kaava-alue rajoittuu itäpuolelta Ruokkeentiehen ja pohjoisosastaan Elovainion pientaloalueeseen.

30.3.2020

Kaava-alue sijaitsee Ritoniemessä käsittäen osan Saikkosentietä ja Revontietä sekä neljä tonttia ja virkistysalueita. Kaava-alueen raja täsmentyy suunnittelun edetessä.

30.10.2019

Suunnittelualue sijaitsee Taulunkujan ja Ainilankujan välisellä rauhallisella pientaloalueella.

24.9.2019

Kaavamuutosalue sijaitsee Palokassa, Palokanorren ja Saarijärventien kiertoliittymän luoteiskulmassa.

13.5.2019

Kirrinmäen kaavamuutosalue sijaitsee noin 7 km kaupungin keskustasta pohjoiseen, Puuppolantien risteyksessä.

7.8.2018

Asemakaavan muutosalueena on Ritopohjantien liikennealue, joka sijaitsee Heinäojantien ja Suolammentie välisellä alueella

7.8.2018

Asemakaavan muutosalue sijaitsee Palokkajärven itäpuolella Luhtisenpuiston vieressä Pappilanvuoren pientaloalueella. Suunnittelualuetta rajaavat Kivirannantie ja Luhtisentien jatke.

4.11.2015