Vireillä olevat asemakaavat

Seppälänkangas
Kaupunginosat:

palaa hakuun
Tekeillä oleva asemakaava
Voimaan tullut asemakaava

Kaavan nimi / tunnus / kaavataso

Sijainti

Päivitetty

Kaava-alue sijaitsee Seppälänkankaalla Laukaantien itäpuolella. Alue rajautuu Laukaantiehen ja idässä rautatiealueeseen, etelässä koilliseen ke-häväylävaraukseen ja pohjoisessa lähelle Laukaan kunnan rajaa.

13.4.2018

Asemakaavan muutosalue sijaitsee Läntisen Palokärjen teollisuusalueella, Kuormaajantiestä erkanevan Sakselantien varrella noin 6,5 km:n etäisyydellä Jyväskylän keskustasta pohjoiseen.

21.2.2018