Vireillä olevat asemakaavat

Seppälänkangas
Kaupunginosat:

palaa hakuun
Tekeillä oleva asemakaava
Voimaan tullut asemakaava

Kaavan nimi / tunnus / kaavataso

Sijainti

Päivitetty

Majajärven asemakaava-alue sijoittuu 51. kaupunginosaan, Jyväskylän kaupungin ja Laukaan kunnan rajalle noin 15–16 km päähän Jyväskylän keskustasta. Suunnittelualue rajautuu Laukaan puo-lella sijaitsevaan Leppäveden taajaman asuin- ja työpaikka-alueisiin.

29.2.2024

Alue sijaitsee Palokankaalla Jyväskylän kaupungin ja Laukaan kunnan rajan tuntumassa.

27.2.2024

Suunnittelualue sijaitsee Seppälänkankaalla Pykälistöntien varressa noin 6 kilometrin etäisyydellä Jyväskylän ydinkeskustasta, Seppälänkankaan yritysalueen itäosassa Laukaantien läheisyydessä.

18.12.2023

Asemakaavan muutos koskee 19. kaupunginosan korttelin 123 tontteja 3, 7 ja 9 sekä länsipuolella tilaa 179-401-12-17. Suunnittelualue sijaitsee Seppälänkankaan teollisuusalueen länsireunalla.

27.9.2023