Vireillä olevat asemakaavat

Seppälänkangas
Kaupunginosat:

palaa hakuun
Tekeillä oleva asemakaava
Voimaan tullut asemakaava

Kaavan nimi / tunnus / kaavataso

Sijainti

Päivitetty

Asemakaavan muutos koskee 19. kaupunginosan korttelin 123 tontteja 3, 7 ja 9 sekä länsipuolella tilaa 179-401-12-17. Suunnittelualue sijaitsee Seppälänkankaan teollisuusalueen länsireunalla.

27.9.2023