Vireillä olevat asemakaavat

Keljo
Kaupunginosat: Keljo, Keljonkangas, Keljonlahti, Sarvivuori, Sääksvuori, Etelä-Keljo

palaa hakuun
Tekeillä oleva asemakaava
Voimaan tullut asemakaava

Kaavan nimi / tunnus / kaavataso

Sijainti

Päivitetty

Suunnittelualue sijaitsee valtatie 9 länsipuolella, noin kuuden kilometrin päässä Jyväskylän keskustasta. Se liittyy koillisessa Ylämyllyjärven asuinalueeseen.

11.4.2024

Suunnittelualue sijaitsee noin kuuden kilometrin päässä Jyväskylän kaupungin keskustasta etelään, Valtatie 9:n länsipuolelle. Alue rajautuu pohjois- ja länsipuolelta metsään ja eteläosasta Kauramäen uuteen asuinalueeseen.

21.3.2024

Asemakaavan muutos koskee 10. kaupunginosan korttelia 15 ja sen tonttia 2. Tontti sijaitsee osoitteessa Korkeakoskentie 6.

23.2.2024

Suunnittelualue sijaitsee Keljonkankaalla liikenneväylien läheisyydessä rajautuen lähes kauttaaltaan ympäröivään lähivirkistysalueeseen. Osoitteessa Sohlberginkatu 10.

22.2.2024

Tontti sijaitsee osoitteessa Åströminkatu 4.

21.2.2024

Asemakaavan muutos ja laajennus koskee 21. kaupunginosaa. Kaava-alue sijaitsee Keljonkankaalla Keljonlahden alueella.

8.1.2024

Keljonkankaantie 81

17.10.2023

Kaava-alue sijaitsee Säynätsalontien ja Keljonkankaantien risteyksessä. Osoitteessa Hietatie 46.

28.9.2023

Kaava-alue sijaitsee Keljonkankaan keskustassa valtatie 9:n ja Eteläväylän risteyksen tuntumassa, osoitteessa Eteläväylä 17.

18.9.2023

Suunnittelualue sijaitsee Jyväskylän Keljossa noin neljän kilometrin etäisyydellä Jyväskylän keskustasta etelään. Suunnittelualue rajautuu etelässä Ysitiehen ja pohjoisesta Keljon kaupalliseen keskukseen

17.3.2023