Vireillä olevat asemakaavat

Keljo
Kaupunginosat: Keljo, Keljonkangas, Keljonlahti, Sarvivuori, Sääksvuori, Etelä-Keljo

palaa hakuun
Tekeillä oleva asemakaava
Voimaan tullut asemakaava

Kaavan nimi / tunnus / kaavataso

Sijainti

Päivitetty

Keljonkankaantie 81

1.12.2022

Suunnittelualue sijaitsee Keljonkankaalla liikenneväylien läheisyydessä rajautuen lähes kauttaaltaan ympäröivään lähivirkistysalueeseen. Osoitteessa Sohlberginkatu 10.

30.11.2022

Suunnittelualue sijaitsee Jyväskylän Keljossa noin neljän kilometrin etäisyydellä Jyväskylän keskustasta etelään. Suunnittelualue rajautuu etelässä Ysitiehen ja pohjoisesta Keljon kaupalliseen keskukseen

31.10.2022

Kaava-alue käsittää Tikanväylän liikennealueen.

21.7.2022

Suunnittelualue sijaitsee noin kuuden kilometrin päässä Jyväskylän kaupungin keskustasta etelään, Valtatie 9:n länsipuolelle. Alue rajautuu pohjois- ja länsipuolelta metsään ja eteläosasta Kauramäen uuteen asuinalueeseen.

11.3.2022

Suunnittelualue on Eteläportin työpaikka-alueella Etelä-Keljon kaupungin osassa, osoitteessa Eteläportintie 15.

14.6.2021

Asemakaavan muutos koskee 10. kaupunginosan korttelin 44 tonttia 8 sekä katu- ja suojaviheraluetta. Kaava-alue sijaitsee Keljossa Keljonkeskuksen marketalueella, osoitteessa Kylmälahdentie 4.

1.4.2020