Vireillä olevat asemakaavat

Keljo
Kaupunginosat: Keljo, Keljonkangas, Keljonlahti, Sarvivuori, Sääksvuori, Etelä-Keljo

palaa hakuun
Tekeillä oleva asemakaava
Voimaan tullut asemakaava

Kaavan nimi / tunnus / kaavataso

Sijainti

Päivitetty

Suunnittelualue on Eteläportin työpaikka-alueella Etelä-Keljon kaupungin osassa, osoitteessa Eteläportintie 15.

14.6.2021

Asemakaavan muutosalue sijaitsee Eteläportin kauppa- ja työpaikka-alueella, osoitteessa Härkökuja 4a.

1.2.2021

Asemakaavan muutos koskee 10. kaupunginosan korttelin 44 tonttia 8 sekä katu- ja suojaviheraluetta. Kaava-alue sijaitsee Keljossa Keljonkeskuksen marketalueella, osoitteessa Kylmälahdentie 4.

1.4.2020

Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan (Keljonkangas) korttelin 170 tontteja 2–4. Suunnittelualue sijaitsee Pajapellontien ja Pihapellontien välisellä alueella rauhallisella Kaijanlammen asuinalueella.

14.10.2019

Alue sijaitsee Keljonkankaalla n. 6 km Jyväskylän keskustasta etelään. Aluetta rajaa itäpuolella 9-tie eritasoliittymineen, pohjoispuolella Eteläväylä-niminen katu. Eteläpuolella on Muuramen kunnan aluetta.

5.8.2019

Suopursutie 1,3,5 ja 8. Suunnittelu alue sijaitsee Keljonkankaalla Kaijanlammen alueen itäpuolella.

18.1.2019

Kaava-alue sijaitsee Korkeakoskentien varressa, noin 3 kilometrin etäisyydellä Jyväskylän keskustasta. Kaava-alue on Keljon koulun tontti.

10.7.2017