Savulahti II, kaava-alueen sijaintikartta

43 / Savulahti II, asemakaava

Kaavan perustiedot

Sijainti
Suunnittelualue sijaitsee Länsi-Palokassa Ruokkeentien länsipuolella. Kaava-alue rajoittuu itäpuolelta Ruokkeentiehen ja pohjoisosastaan Elovainion pientaloalueeseen.

Kaavatunnus
tunnus: 43:003

Yhteyshenkilöt
Jussi Sievänen, KaavasuunnittelijaTuula Janatuinen, Suunnitteluavustaja
Sähköpostiosoite muotoutuu periaatteella etunimi.sukunimi@jkl.fi (ei ääkkösiä)

Hyväksyvä taho
Kaupunginvaltuusto

Kaavan vaiheet

Kaavoitusprosessin tärkeät päivämäärät
Vireille tuleminen 24.10.2017;Kaavaluonnos nähtävillä 02.11. - 03.12.2018Kaavaehdotus nähtävillä 10.09.-10.10.2019Kaavan hyväksyminen 03.02.2020Kaava lainvoimainen 27.03.2020

Kaavan uusin vaihe
Asemakaavan laajennus- ja muutosehdotus sekä siihen liittyvä sitova tonttijako voimaan 27.3.2020.

Kaavan kuvaus

Kaava-alueen nykytila
Suunnittelualue on pääosin rakentamaton ja metsäinen ja maastonmuodoiltaan mäkinen ja jyrkkäpiirteinen.

Kaavan tavoitteet
Asemakaavan muutos- ja laajennus on Jyväskylän kaupungin kaavoitusohjelman mukainen asuinrakentamisen kohde ja sen tavoiteaikataulu on vuosi 2018.

Asemakaavan tavoitteena on muodostaa Savulahden alueelle Ruokkeentien länsipuolella olevan mäen ympäristöön uusi kerros- ja pientalovaltainen asuinalue. Alueen kaavoitus on jatkoa Savulahti I asuinalueen asemakaavoitukselle ja sen on tarkoitus muodostua osaksi laajempaa Savulahden ympäristön asuinaluekokonaisuutta.

Kaavan sisältö
Asemakaavassa ratkaistaan Ruokkeentiehen liittyvät liikennejärjestelyt sekä tarpeelliset kevyen liikenteen kulkuyhteydet pohjoiseen Elovainion suuntaan. Alueelle osoitetaan asuinrakentamisen lisäksi virkistysalueita ja -reittejä sekä arvokkaiden luontokohteiden osalta tarpeelliset suojelualueet.

 

palaa alueen kaavoihin
palaa valitsemaan alueita

ylös