Sakselantie, sijaintikartta

48 / Sakselantien ympäristö, asemakaava

Kaavan perustiedot

Sijainti
Asemakaavan muutosalue sijaitsee Läntisen Palokärjen teollisuusalueella, Kuormaajantiestä erkanevan Sakselantien varrella noin 6,5 km:n etäisyydellä Jyväskylän keskustasta pohjoiseen.

Kaavatunnus
tunnus: 48:009

Yhteyshenkilöt
Henriikka Lonka, KaavasuunnittelijaMarja Särkkä, suunnitteluavustaja
Sähköpostiosoite muotoutuu periaatteella etunimi.sukunimi@jkl.fi (ei ääkkösiä)

Hyväksyvä taho
Kaupunkirakennelautakunta

Kaavan vaiheet

Kaavoitusprosessin tärkeät päivämäärät
Vireille tuleminen 6.6.2017;Kaavaluonnos nähtävillä 6.6. - 20.6.2017Kaavaehdotus nähtävillä 15.9. - 29.9.2017Kaavan hyväksyminen 17.10.2017Kaava lainvoimainen 08.12.2017

Kaavan uusin vaihe
Asemakaavan muutos voimaan 8.12.2017.

Kaavan kuvaus

Kaava-alueen nykytila

Kaavan tavoitteet
Kaavamuutoksessa tutkitaan mahdollisuutta laajentaa korttelissa 2 sijaitsevia tonttia 1 ja 5 sekä korttelissa 3 sijaitsevaa tonttia 1 viereisen lähivirkistysalueen (VL) suuntaan.Viheralueen liittäminen tontteihin lisää pinta-alan lisäksi tonttien käytettävyyttä. Viheralueiden liittäminen tontteihin tukee yritysten mahdollisuutta sijoittua alueelle, koska teollisuusalueelle sijoittuvat toiminnot tarvitsevat usein myös piha-aluetta ja isompien tonttien tarve on suurempi.

 

palaa alueen kaavoihin
palaa valitsemaan alueita

ylös