Länsi-Päijänteentien sijaintikartta

05/Länsi-Päijänteentien liikennealueen muutos , asemakaava

Kaavan perustiedot

Sijainti
Asemakaavan muutos koskee 5. kaupunginosan korttelia 126 ja 9.kaupunginosan korttelia 25 tonttia 9 sekä Länsi-Päijänteentien liikennealuetta välillä Keskussairaalantie – valtatie 23 Asemakaavan laajennus koskee kaavoittamatonta osaa Jyväskylä-Keuruu rata-alueesta.

Kaavatunnus
tunnus: 05:087

Yhteyshenkilöt
Nana Pentti, Asemakaava-arkkitehtiJaana Nyman, Suunnitteluavustaja
Sähköpostiosoite muotoutuu periaatteella etunimi.sukunimi@jkl.fi (ei ääkkösiä)

Hyväksyvä taho

Kaavan vaiheet

Kaavoitusprosessin tärkeät päivämäärät
Vireille tuleminen 24.2.2016,3.11.2020;Kaavaluonnos nähtävillä 22.12.2020-29.1.2021Kaavaehdotus nähtävillä 8.6.-8.7.2021Kaavan hyväksyminen 21.9.2021Kaava lainvoimainen 5.11.2021

Kaavan uusin vaihe
Kaava on saanut lainvoiman 5.11.2021

Kaavan kuvaus

Kaava-alueen nykytila
Suunnittelualueena oleva liikenneväylä on Jyväskylän kaupunkikeskusten välinen tärkeä pääkatu. Katu on normaali kaksisuuntainen osittain kaksikaistainen päällystetty katu, jonka vierellä kulkee kevyenliikenteenväylä. Muutoksen kohteena olevan katuverkon pituus on n. 1.6 kilometriä.

Kaavan tavoitteet
Asemakaavan muutos ja laajennus on lähtenyt liikkeelle kaupungin aloitteesta. Tarkoituksena on muuttaa Länsi-Päijänteentien asemakaavoitetulla alueella sijaitseva liikennealue (LT) katualueeksi sekä kaavoittaa rata-alueella sijaitseva vielä kaavoittamaton alue katu- ja LR-alueeksi.
Kaavamuutoksella tarkistetaan myös Länsi-Päijänteentien ja Keskussairaalantien risteysalueella sijaitsevien AK-tonttien ja liikennealueen rajaus omistustilanteen mukaiseksi, sekä päivitetään alueen asemakaavamääräykset katualueen ja siihen rajoittuvien maakunnallisesti arvokkaiden asuinkerrostalojen kohdalta. Tontteja koskevat tonttijaot hyväksytään kaavan yhteydessä.

 

palaa alueen kaavoihin
palaa valitsemaan alueita

ylös