29 / Mannisenmäki, asemakaava

Kaavan perustiedot

Sijainti
Suunnittelualue sijaitsee 3 - 5 km päässä kaupungin keskustasta. Se rajautuu Saarijärventiehen, Palokan keskukseen, Tuomiojärveen ja Mannilan asuinalueeseen.

Kaavatunnus
tunnus: 29:020

Yhteyshenkilöt
Mari Raekallio, KaavoitusarkkitehtiMarja Särkkä, suunnitteluavustaja
Sähköpostiosoite muotoutuu periaatteella etunimi.sukunimi@jkl.fi (ei ääkkösiä)

Hyväksyvä taho
Kaupunginvaltuusto

Kaavan vaiheet

Kaavoitusprosessin tärkeät päivämäärät
Vireille tuleminen 12.10.2010;Kaavaluonnos nähtävillä 14.2. - 16.3.2012Kaavaehdotus nähtävillä 21.12.2012 - 21.01.2013Kaavan hyväksyminen 22.4.2013Kaava lainvoimainen 7.6.2013

Kaavan uusin vaihe
Kaava saanut lainvoiman 7.6.2013.

Kaavan kuvaus

Kaava-alueen nykytila
Tavoitteena on mahdollistaa Mannisenmäkeen asuinpientalojen ja -kerrostalojen sekä niiden tarvitsemien kunnallisteknisten järjestelmien rakentaminen. Myös liikerakentamisen mahdollisuus tutkitaan. Asemakaavatyö on kaavoitusohjelman mukainen hanke ja se on ajoitettu vuosille 2012-. Maanomistajia ovat Jyväskylän kaupunki ja yksityiset sekä yhteisölliset maanomistajat. Asemakaavan toteuttamiseksi tehdään yksityisten maanomistajien kanssa maankäyttösopimuksia.

Kaavan tavoitteet
Virkistysalueet ja merkittävät luontoarvot turvataan. Muutoin Mannisenmäen alue kaavoitetaan asumiselle.

Kaavan sisältö
Asemakaavalla muodostetaan asuinkortteleita, virkistys- ja suojelualueita sekä tarvittavat katualueet sekä kevytväylät.

 

palaa alueen kaavoihin
palaa valitsemaan alueita

ylös