01 / Kirkkopuisto, asemakaava

Kaavan perustiedot

Sijainti
Kirkkopuisto

Kaavatunnus
tunnus: 01:160

Yhteyshenkilöt
Tuula Janatuinen, Suunnitteluavustaja
Sähköpostiosoite muotoutuu periaatteella etunimi.sukunimi@jkl.fi (ei ääkkösiä)

Hyväksyvä taho
Kaupunginvaltuusto

Kaavan vaiheet

Kaavoitusprosessin tärkeät päivämäärät
Vireille tuleminen 25.4.2007;Kaavaluonnos nähtävillä 20.11.-30.11.2007Kaavaehdotus nähtävillä 20.8.-19.9.2008, 11.2.-13.3.2009, 25.3.-24.4.2009Kaavan hyväksyminen 11.5.2009Kaava lainvoimainen 4.11.2011

Kaavan uusin vaihe
Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätöksestä 28.6.2010 jätettiin kaksi valitusta korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Korkein hallinto-oikeus on tutkinut asian ja hylkäsi valitukset päätöksellään 31.10.2011. Kirkkopuiston kaavamuutos kuulutetaan Keskisuomalaisessa tulemaan voimaan 4.11.2011.

Kaavan kuvaus

Kaava-alueen nykytila
Muutosalueella on Kirkkopuisto ja viereiset katualueet.

Kaavan tavoitteet
Kaavamuutoksen tavoitteena on päivittää vanhentunut Kirkkopuiston kaava vuodelta 1910, joka on tulkinnanvarainen. Samalla tutkitaan Kirkkopuiston viereisen Paraatiaukion ja Vapaudenkadun alle mahdollisesti sijoittuvaa pysäköintilaitosta. Pysäköintilaitos palvelisi mm. teatteria, kirkkoa ja keskustan kiinteistöjä.

Kaavan sisältö
Kaavamuutoksessa Kirkkopuisto on merkitty puistoalueeksi, joka on osa valtakunnallisesti merkittävää rakennettua kulttuuriympäristöä. Puiston rakenteisiin ja istutuksiin on kiinnitettävä erityistä huomioita ja muutoksista on kuultava museoviranomaisia. Suojelurakennuksiksi on merkitty kirkko, kioski ja kytkinasema. Aukio on merkitty tapahtuma-aukioksi. Aukion ja Vapaudenkadun alle kaava sallii toteuttaa kaksikerroksinen maanalainen pysäköintilaitoksen. Sen sisäänajo on Vapaudenkadulta teatteria vastapäätä ja ulosajo viimeisimmissä luonnoksissa Vapaudenkadulta tontin 1-7-8 eli Jyväs-Sampsan edustalle. Sisään- ja uloskäynnit, ilmanvaihtorakenteet ja porrashuoneet on suunniteltava Kirkkopuiston miljööseen ja kaupunkikuvaan soveltuvina.

 

palaa alueen kaavoihin
palaa valitsemaan alueita

ylös