05 / Hämeenkadun alue, asemakaava

Kaavan perustiedot

Sijainti
Vapaudenkadun, Minna Canthinkadun ja Hannikaisenkadun välinen alue.

Kaavatunnus
tunnus: 05:076

Yhteyshenkilöt
Paula Julin, ProjektipäällikköJaana Nyman, Suunnitteluavustaja
Sähköpostiosoite muotoutuu periaatteella etunimi.sukunimi@jkl.fi (ei ääkkösiä)

Hyväksyvä taho
kaupunginvaltuusto

Kaavan vaiheet

Kaavoitusprosessin tärkeät päivämäärät
Vireille tuleminen 8.10.2008, 2.6.2010;Kaavaluonnos nähtävillä 17.1.-17.2.2012Kaavaehdotus nähtävillä 11.6.-16.8.2013Kaavan hyväksyminen 24.3.2014Kaava lainvoimainen 20.5.2016

Kaavan uusin vaihe
Kaupunginvaltuuston päätöksestä hyväksyä Hämeenkadun alueen asemakaavan muutos on valitettu Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen. Kaupunginhallitus on antanut Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle lausunnon valitukseen 16.6.2014.

Hämeenlinnan hallinto-oikeus on antanut asiasta päätöksen 14.1.2015 ja hylännyt valituksen.

Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätöksestä on jätetty jatkovalitus korkeimpaan hallinto-oikeuteen helmikuussa 2015.
Korkein hallinto-oikeus on 16.5.2016 antamallaan päätöksellä hylännyt valituksen.

Kaavan kuvaus

Kaava-alueen nykytila

Kaavan tavoitteet
Asemakaavan muutoksen tavoitteena on mahdollistaa kaava-alueen täydentäminen korkealaatuisella asuntopainotteisella rakentamisella. Hämeenkadun kaava-alue muodostaa yhdessä Ruusupuiston alueen kanssa uuden ja omaleimaisen kaupungin sisääntulosta keskustaan johdattavan kaupunkirakenteen. Lisärakentaminen toteutetaan arvokas ympäristö huomioon ottaen ja suunnittelualueen kulttuurihistoriallisia arvoja suojellen.

 

palaa alueen kaavoihin
palaa valitsemaan alueita

ylös