Ollilantie, sijaintikartta

46 / Ollilantie 6, asemakaava

Kaavan perustiedot

Sijainti
Suunnittelualue sijaitsee 46. kaupunginosassa Palokassa Ollilantien ja Partasentien risteyksen läheisyydessä noin 8 kilometrin etäisyydellä Jyväskylän keskustasta.

Kaavatunnus
tunnus: 46:039

Yhteyshenkilöt
Heidi Anttonen, KaavasuunnittelijaElli Väätäinen, Suunnitteluavustaja
Sähköpostiosoite muotoutuu periaatteella etunimi.sukunimi@jkl.fi (ei ääkkösiä)

Hyväksyvä taho
Kaupunkirakennelautakunta

Kaavan vaiheet

Kaavoitusprosessin tärkeät päivämäärät
Vireille tuleminen 24.11.2023;Kaavaluonnos nähtävillä 24.11.2023-11.12.2023

Kaavan uusin vaihe
Asemakaavaluonnos pidetään nähtävänä 24.11.-11.12.2023 Kaupunkirakenteen neuvonnassa, Hannikaisenkatu 17.

Osallisilla on mahdollisuus toimittaa mielipiteensä kirjaamoon, os. PL 193, 40101 Jyväskylä (Vapaudenkatu 32) tai kirjaamo@jyvaskyla.fi, viimeistään 11.12.2023 ennen klo 15.00.

Liittymällä postituslistalle sivun oikeasta laidasta saat sähköpostitse tietoa kaavahankkeen etenemisestä.

Kaavan kuvaus

Kaava-alueen nykytila
Suunnittelualueella on vuonna 1970 valmistunut pienteollisuusrakennus ja sitä on laajennettu 1980-luvulla. Pienteollisuusrakennus on ollut toimitila- tai tuotantokäytössä ja sen tiloissa on ollut mm. kutomo- ja puutyötoimintaa. Tällä hetkellä rakennuksessa toimii ajoneuvojen huolto- ja korjaustoimintaa harjoittava yritys. Pienteollisuusrakennuksen lisäksi kiinteistöllä on vuonna 1969 valmistunut omakotitalo. Suunnittelualue on maastonmuodoltaan melko tasaista lukuun ottamatta länsi- ja luoteisosia, missä maasto laskee jyrkästi kiinteistön rajoille.

Kaavan tavoitteet
Asemakaavan muutos on käynnistynyt yksityisen maanomistajan hakemuksesta. Hakijan tavoitteena on muuttaa pienteollisuusrakennusten korttelialueeksi osoitettu kiinteistö asumiskäyttöön. Asemakaavan muutoksella on tarkoitus muodostaa kiinteistöstä kaksi tonttia. Toinen tontti nykyiselle omakotitalolle ja toinen tontti asuinrivitalojen rakentamisen mahdollistavaksi. Kiinteistöllä oleva pienteollisuusrakennus puretaan.

 

palaa alueen kaavoihin
palaa valitsemaan alueita

ylös