Syöttäjänkatu 10-12, sijaintikartta

23 / Syöttäjänkatu 10-12, asemakaava

Kaavan perustiedot

Sijainti
Asemakaavan muutosalue sijaitsee Kuokkalan keskustassa rajautuen Syöttäjänkatuun, Pohjanlahdentiehen, Tahkonkaareen ja Lukkarinpuistoon.

Kaavatunnus
tunnus: 23:104

Yhteyshenkilöt
Mauri Hähkiöniemi, AsemakaavasuunnittelijaTuula Janatuinen, Suunnitteluavustaja
Sähköpostiosoite muotoutuu periaatteella etunimi.sukunimi@jkl.fi (ei ääkkösiä)

Hyväksyvä taho
Kaupunginvaltuusto

Kaavan vaiheet

Kaavoitusprosessin tärkeät päivämäärät
Vireille tuleminen 29.08.2023;Kaavaluonnos nähtävillä 10.11.-11.12.2023

Kaavan uusin vaihe
Asemakaavaluonnokset pidetään nähtävänä 10.11.-11.12.2023 Kaupunkirakenteen neuvonnassa, Hannikaisenkatu 17. Osallisilla on mahdollisuus toimittaa mielipiteensä kirjaamoon, os. PL 193, 40101 Jyväskylä (Vapaudenkatu 32) tai kirjaamo@jyvaskyla.fi, viimeistään 11.12.2023 ennen klo 15.00.

Liity sähköpostilistalle sivun oikeassa laidassa olevasta linkistä. Liittymällä postituslistalle saat sähköpostitse tietoa kaavahankkeen etenemisestä.

Kaavan kuvaus

Kaava-alueen nykytila
Suunnittelualueella on aiemmin sijainnut Kuokkalan sosiaali- ja terveysasema. Toiminnan siirryttyä sairaala NOVAan on rakennukset purettu syksyllä 2022. Alueen luoteiskulmassa sijaitsee toiminnassa oleva kiinteistömuuntamo. Rakennukset ja pysäköintialue kattoivat aiemmin koko alueen, joten alueella ei ole kasvillisuutta eikä siten todettavia luontoarvoja. Kulkuyhteys alueelle on Syöttäjänkadulta.

Kaavan tavoitteet
Asemakaavamuutoksen laatiminen on aloitettu Jyväskylän kaupungin aloitteesta. Tavoitteena on mahdollistaa alueelle ympäröivään kaupunkirakenteeseen ja -kuvaan sekä arvokkaaseen rakennettuun kulttuuriympäristöön sopivaa asumispainotteista täydennysrakentamista.

 

palaa alueen kaavoihin
palaa valitsemaan alueita

ylös