Rekkamiehentie 24-26, sijaintikartta

48 / Rekkamiehentie 24-26, asemakaava

Kaavan perustiedot

Sijainti
Alue sijaitsee Palokankaalla Jyväskylän kaupungin ja Laukaan kunnan rajan tuntumassa.

Kaavatunnus
tunnus: 48:010

Yhteyshenkilöt
Reijo Teivaistenaho, Asemakaava-arkkitehtiTuula Janatuinen, Suunnitteluavustaja
Sähköpostiosoite muotoutuu periaatteella etunimi.sukunimi@jkl.fi (ei ääkkösiä)

Hyväksyvä taho
Kaupunkirakennelautakunta

Kaavan vaiheet

Kaavoitusprosessin tärkeät päivämäärät
Vireille tuleminen 06.10.2023;Kaavaluonnos nähtävillä 06.10.-6.11.2023Kaavaehdotus nähtävillä 28.11.-12.12.2023

Kaavan uusin vaihe
Asemakaavan muutosehdotus ja siihen liittyvä sitova tonttijakoehdotus pidetään julkisesti nähtävänä Kaupunkirakenteen neuvonnassa 28.11.-12.12.2023 välisen ajan.

Kirjalliset muistutukset on osoitettava kaupunkirakennelautakunnalle ja toimitettava Jyväskylän kaupungin kirjaamoon osoitteella PL 193, 40101 Jyväskylä (käyntiosoite Vapaudenkatu 32) tai sähköpostitse osoitteella kirjaamo@jyvaskyla.fi viimeistään 12.12.2023 klo 15.00.

Liity sähköpostilistalle sivun oikeassa laidassa olevasta linkistä. Liittymällä postituslistalle saat sähköpostitse tietoa kaavahankkeen etenemisestä.

Kaavan kuvaus

Kaava-alueen nykytila
Pinta-alaltaan noin 15 hehtaarin kokoisella kaavamuutosalueella ei ole merkittäviä luontoarvoja. Alueella on kuivaa kangasta, istutettua metsää ja suoaluetta. Puolet alueesta kuuluu Seppälänkankaan pohjavesialueeseen, jonka arvoluokitus on muuttunut vuonna 2014.

Kaavan tavoitteet
Kaavan tavoitteena on muodostaa suuri työpaikkatontti erilaisia työpaikka- ja teollisuustoimintoja varten yhdistämällä kaksi työpaikkatonttia ja poistamalla niiden välissä oleva rakentamaton asemakaavan mukainen katualue.

Koska uuden korttelialueen tulevasta toimijasta tai toimijoista ei ole tietoa, muutetulla kaavalla on tarkoitus mahdollistaa korttelialueelle mahdollisimman laajat mutta tarkoituksen mukaiset toimintamahdollisuudet. Tavanomaisen teollisen toiminnan lisäksi korttelialueelle on tarkoitus mahdollistaa merkittävän, vaarallisia kemikaaleja valmistavan tai varastoivan laitoksen sijoittaminen T/kem -merkinnällä.

 

palaa alueen kaavoihin
palaa valitsemaan alueita

ylös