Vesangantie, sijaintikartta

38 / Vesangantie, asemakaava

Kaavan perustiedot

Sijainti
Suunnittelualue sijaitsee Ruokkeella ja käsittää tievälin Ruokkeentie-Könkkölä.

Kaavatunnus
tunnus: 38:002

Yhteyshenkilöt
Heidi Anttonen, KaavasuunnittelijaElli Väätäinen, Suunnitteluavustaja
Sähköpostiosoite muotoutuu periaatteella etunimi.sukunimi@jkl.fi (ei ääkkösiä)

Hyväksyvä taho
Kaupunkirakennelautakunta

Kaavan vaiheet

Kaavoitusprosessin tärkeät päivämäärät
Vireille tuleminen 16.06.2023;Kaavaluonnos nähtävillä 29.08.2023-12.09.2023Kaavaehdotus nähtävillä 05.12.2023-19.12.2023

Kaavan uusin vaihe
Asemakaavan laajennus- ja muutosehdotus ja siihen liittyvä tonttijakoehdotus pidetään julkisesti nähtävänä 5.12.-19.12.2023 Kaupunkirakenteen neuvonnassa, Hannikaisenkatu 17.

Kirjalliset muistutukset on osoitettava kaupunkirakennelautakunnalle ja toimitettava Jyväskylän kaupungin kirjaamoon osoitteella PL 193, 40101 Jyväskylä (käyntiosoite Vapaudenkatu 32) tai sähköpostitse osoitteella kirjaamo@jyvaskyla.fi 19.12.2023 klo 15.00 mennessä.

Liittymällä postituslistalle sivun oikeasta laidasta saat sähköpostitse tietoa kaavahankkeen etenemisestä.

Kaavan kuvaus

Kaava-alueen nykytila
Suunnittelualueella Vesangantie on päällystetty kaksikaistainen yhdystie, jonka yhteyteen on rakennettu erillinen kevyenliikenteen väylä. Suunnittelualue on pääosin asemakaavoittamatonta aluetta.

Kaavan tavoitteet
Asemankaavan tavoitteena on muuttaa Keski-Suomen ELY-keskuksen hallinnassa oleva asemakaavoittamaton tiealue kaupungin katualueeksi laaditun tiesuunnitelman mukaisesti. Asemakaavassa tarkistetaan korttelialueiden rajoja tiesuunnitelmissa esitettyjen aluevarausten perusteella.

 

palaa alueen kaavoihin
palaa valitsemaan alueita

ylös