Pumperinkatu, sijaintikartta

10/Pumperinkatu, asemakaava

Kaavan perustiedot

Sijainti
Suunnittelualue sijaitsee Jyväskylän Keljossa noin neljän kilometrin etäisyydellä Jyväskylän keskustasta etelään. Suunnittelualue rajautuu etelässä Ysitiehen ja pohjoisesta Keljon kaupalliseen keskukseen

Kaavatunnus
tunnus: 10:065

Yhteyshenkilöt
Henriikka Lonka, KaavasuunnittelijaJaana Nyman, Suunnitteluavustaja
Sähköpostiosoite muotoutuu periaatteella etunimi.sukunimi@jkl.fi (ei ääkkösiä)

Hyväksyvä taho
Kaupunginvaltuusto

Kaavan vaiheet

Kaavoitusprosessin tärkeät päivämäärät
Vireille tuleminen 18.2.2022;Kaavaluonnos nähtävillä 28.6.-19.8.2022

Kaavan uusin vaihe
Asemakaavaluonnos pidetään nähtävänä 28.6.–19.8.2022 Palvelupiste Hannikaisessa, Hannikaisenkatu 17.

Osallisilla on mahdollisuus toimittaa mielipiteensä kirjaamoon, os. PL 193, 40101 Jyväskylä (Vapaudenkatu 32) tai kirjaamo@jyvaskyla.fi, viimeistään 19.8.2022 ennen klo 15.00.

Kaavan kuvaus

Kaava-alueen nykytila

Kaavan tavoitteet
Asemakaavan muutoksen tavoitteena on mahdollistaa vähittäiskaupan suuryksikön sijoittuminen alueelle. Voimassa olevan asemakaavan mukainen rakennusoikeus, hieman alle 6000 k-m2, on tarkoitus säilyttää. Kortteli- ja katualueiden tila- ja aluevaraukset järjestellään uudelleen.

Kaavamuutoksen laatiminen on käynnistynyt Tekova Oy:n aloitteesta. Kaavamuutosta haetaan valtakirjalla yksityisen maanomistajan omistamalle alueelle. Alueelle haetaan kaavamuutosta, joka mahdollistaa vähittäiskaupan suuryksikön rakentamisen. Suunnittelualue on suurimmaksi osaksi yksityisen maanomistajan omistuksessa, mutta alueeseen kuuluu myös pohjoisosassa kaupungin omistama noin 2000 m2:n suuruinen katualue.

 

palaa alueen kaavoihin
palaa valitsemaan alueita

ylös