Kauramäki II, sijaintikartta

30 / Kauramäki II, asemakaava

Kaavan perustiedot

Sijainti
Suunnittelualue sijaitsee noin kuuden kilometrin päässä Jyväskylän kaupungin keskustasta etelään, Valtatie 9:n länsipuolelle. Alue rajautuu pohjois- ja länsipuolelta metsään ja eteläosasta Kauramäen uuteen asuinalueeseen.

Kaavatunnus
tunnus: 30:012

Yhteyshenkilöt
Reijo Teivaistenaho, Asemakaava-arkkitehtiTuula Janatuinen, Suunnitteluavustaja
Sähköpostiosoite muotoutuu periaatteella etunimi.sukunimi@jkl.fi (ei ääkkösiä)

Hyväksyvä taho
Kaupunginvaltuusto

Kaavan vaiheet

Kaavoitusprosessin tärkeät päivämäärät
Vireille tuleminen 11.03.2022;Kaavaluonnos nähtävillä 09.06.-11.08.2023Kaavaehdotus nähtävillä 19.12.2023-18.01.2024

Kaavan uusin vaihe
Kauramäki II:n asemakaavan laajennus- ja muutosehdotus sekä siihen liittyvä sitova tonttijako kaupunginhallituksen käsittelyssä 4.3.2024.

Liity sähköpostilistalle sivun oikeassa laidassa olevasta linkistä. Liittymällä postituslistalle saat sähköpostitse tietoa kaavahankkeen etenemisestä.

Kaavan kuvaus

Kaava-alueen nykytila
Alue on suurimmaksi osaksi talousmetsää, jossa risteilee polkuja ja soratiestä metsäautotieksi muuttuva yhteys. Metsän läheisyys ja ulkoilureittiverkosto tarjoavat alueelle hyvät virkistysmahdollisuudet. Talousmetsän lisäksi alueella on myös luontoarvoja, kuten Kuusikkolampi ympäristöineen. Alueella on myös kosteikko ja puroja, jotka on jätettävä rakentamisen ulkopuolelle ja suojellaan.

Kaavan tavoitteet
Suunnittelualue on Jyväskylän kaupungin maaomistuksessa ja alueelle on tavoitteena mahdollistaa rivitalojen ja pientalojen rakentaminen. Näin vastataan kaupungin luovuttamien asuintonttien kysyntään. Lisäksi alueelle mahdollistetaan päiväkoti- ja koulutontin toteutuminen.

Kauramäki II alueesta on tavoitteena luoda viihtyisä asuinalue, joka jatkaa Kauramäen nykyistä rakennuskantaa luontevasti pohjoiseen Jyväskylän kaupungin yleiskaavan mukaisesti.

Suunnittelussa otetaan huomioon alueen luonto- ja virkistysarvot.

 

palaa alueen kaavoihin
palaa valitsemaan alueita

ylös