Ylä-Mäyrämäen sijaintikartta

18 / Ylä-Mäyrämäki, asemakaava

Kaavan perustiedot

Sijainti
Suunnittelualue sijaitsee Mäyrämäen Ylä-Mäyrämäessä, n. kuuden kilometrin etäisyydellä Jyväskylän keskustasta.

Kaavatunnus
tunnus: 18:083

Yhteyshenkilöt
Jussi Sievänen, KaavasuunnittelijaTuula Janatuinen, Suunnitteluavustaja
Sähköpostiosoite muotoutuu periaatteella etunimi.sukunimi@jkl.fi (ei ääkkösiä)

Hyväksyvä taho
Kaupunkirakennelautakunta

Kaavan vaiheet

Kaavoitusprosessin tärkeät päivämäärät
Vireille tuleminen 01.10.2021;Kaavaluonnos nähtävillä 01.10.-01.11.2021Kaavaehdotus nähtävillä 01.03.-15.03.2022Kaavan hyväksyminen 05.04.2022Kaava lainvoimainen 24.05.2022

Kaavan uusin vaihe
Ylä-Mäyrämäen asemakaavan laajennus- ja muutos sekä siihen liittyvä sitova tonttijako voimaan 24.5.2022.

Kaavan kuvaus

Kaava-alueen nykytila
Suunnittelualue käsittää Ylä-Mäyrämäen pientaloalueen toteutumattomat korttelialueet sekä niihin liittyvät katu- ja virkistysalueet. Suunnittelualueeseen kuuluu myös Lehväsammal -nimisen asuntokadun rakentumaton asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. Suunnittelualueeseen sisältyy n. 70 pientalotonttia, jotka ovat kooltaan keskimäärin 450–550 m². Suunnittelualue on kokonaisuudessaan kaupungin omistuksessa ja laajuudeltaan n. 7,5 hehtaaria. Ylämäyrämäen pientaloalueesta on toteutunut sen alkuosaan 13 omakotitaloa Sulkasammal -kadun ja Sammalmäentien varteen.

Kaavan tavoitteet
Kaavan tavoitteena on edistää Ylä-Mäyrämäen pientaloalueen rakentumattomien kortteleiden toteutumista muuttamalla kaavaa vastaamaan paremmin nykypäivän tonttikysyntää. Alueen vuonna 2007 hyväksytty asemakaava on perustunut osittain tuottajamuotoisiin tyyppitaloratkaisuihin, tiiviiseen kaupunkimaiseen rakenteeseen ja pieniin tontteihin.

Kaavan sisältö
Kaavamuutoksessa on tarkoitus kasvattaa alueen pientalotonttien kokoa, keventää katuverkkoa ja korttelirakennetta sekä tarkistaa kaavamääräyksiä mm. kerrosluvun ja rakentamistapamääräysten osalta.

 

palaa alueen kaavoihin
palaa valitsemaan alueita

ylös