Valtaie 4 ja 9 parantaminen Haapalahti_Ruokosaari, sijaintikartta

73/ Vaajakosken ohitustie, asemakaava

Kaavan perustiedot

Sijainti
Asemakaavan muutosalue sijoittuu Jyskän, Vaajakosken, Varassaaren, Kanavuoren ja Ruokosaaren alueille

Kaavatunnus
tunnus: 73:007

Yhteyshenkilöt
Reijo Teivaistenaho, Asemakaava-arkkitehtiJaana Nyman, Suunnitteluavustaja
Sähköpostiosoite muotoutuu periaatteella etunimi.sukunimi@jkl.fi (ei ääkkösiä)

Hyväksyvä taho

Kaavan vaiheet

Kaavoitusprosessin tärkeät päivämäärät
Vireille tuleminen 18.6.2021;Kaavaluonnos nähtävillä 28.6.-19.8.2022

Kaavan uusin vaihe
Asemakaavaluonnos pidetään nähtävänä 28.6. – 19.8.2022 välisen ajan Palvelupiste Hannikaisessa, Hannikaisenkatu 17.

Osallisilla on mahdollisuus toimittaa mielipiteensä kirjaamoon, os. PL 193, 40101 Jyväskylä (Vapaudenkatu 32) tai kirjaamo@jyvaskyla.fi, nähtävillä oloaikoina ennen klo 15.00

Liittymällä postituslistalle sivun oikeasta laidasta saat sähköpostitse tietoa kaavahankkeen etenemisestä.

Kaavan kuvaus

Kaava-alueen nykytila

Kaavan tavoitteet
Asemakaava käynnistyy Jyväskylän kaupungin kaavoitusohjelman 2021-2022 mukaan. Tarkoitus on luoda asemakaavalliset edellytykset valtatien parantamiseksi. Sitä varten laaditaan tiesuunnitelmaa ja tutkitaan tien liittymistä katuverkkoon. Tiesuunnittelu on oma prosessinsa.

Valtatie 4 rakennetaan Vaajakosken kohdalla Varassaaren kautta kulkevaan uuteen maastokäytävään välillä Kanavuori - Haapalahti noin kolmen kilometrin matkalla. Uusi valtatie rakennetaan moottoritieksi. Haapalahden nykyistä suuntaisliittymää parannetaan rakentamalla uudet rampit Vaajakosken suuntaan. Kanavuoreen valtateiden 4 ja 9 liittymään rakennetaan kokonaan uusi eritasoliittymä. Valtatie 9 parannetaan suunnittelualueella 2+2 kaistaiseksi. Valtatielle rakennetaan Mustaniemen eritasoliittymä ja olemassa oleva Ruokosaaren eritasoliittymä puretaan. Tavoitenopeus valtateillä on 100 km/h.

Suunnittelualue käsittää tie-, rautatie- ja katualueiden lisäksi muitakin maankäytön muotoja. Kaavamuutoksella säilytetään kortteleiden nykyinen käyttötarkoitus mutta tarvittaessa voidaan tutkia muita maankäytön muotoja tarkoituksen mukaisessa laajuudessa. Hulevesien käsittelyä koskevat asemakaamääräykset päivitetään nykyisen säädännön mukaisiksi.

Tonttijaot hyväksytään asemakaavan yhteydessä ja maankäyttösopimuksia laaditaan tarvittaessa yksityisten maanomistajien kanssa.

 

palaa alueen kaavoihin
palaa valitsemaan alueita

ylös