Pappilanniityn sijaintikartta

41 / Pappilanniitty, asemakaava

Kaavan perustiedot

Sijainti
Suunnittelualue sijaitsee Palokassa, Palokanorren ja Ritopohjantien risteyksen eteläpuolella, noin 5,5 kilometrin päässä Jyväskylän keskustasta ja noin yhden kilometrin päässä Palokankeskuksesta.

Kaavatunnus
tunnus: 41:042

Yhteyshenkilöt
Henriikka Keskinen, KaavoitusarkkitehtiTuula Janatuinen, Suunnitteluavustaja
Sähköpostiosoite muotoutuu periaatteella etunimi.sukunimi@jkl.fi (ei ääkkösiä)

Hyväksyvä taho
Kaupunginvaltuusto

Kaavan vaiheet

Kaavoitusprosessin tärkeät päivämäärät
Vireille tuleminen 19.02.2021;Kaavaluonnos nähtävillä 07.05.-07.06.2021

Kaavan uusin vaihe
Asemakaavaluonnos pidetään nähtävänä 7.5. – 7.6.2021 palvelupiste Hannikaisessa, Hannikaisenkatu 17.

Osallisilla on mahdollisuus toimittaa mielipiteensä kirjaamoon, os. PL 193, 40101 Jyväskylä (Vapaudenkatu 32) tai kirjaamo@jyvaskyla.fi, viimeistään 7.6.2021 ennen klo 15.00.

Kaavan kuvaus

Kaava-alueen nykytila
Alueet, joita asemakaavan laajennus ja muutos koskee, ovat pinta-alaltaan yhteensä noin 2,5 hehtaaria. Nykytilanteessa asemakaavan ulkopuolelle jäävillä alueilla kasvaa nuorta koivikkoa. Entisen pellon aluskasvillisuus koostuu pensaista ja heinikosta.

Kaavan tavoitteet
Kaavoitukseen on ryhdytty yksityisen maanomistajan hakemuksesta (12/2017). Olemassa olevaa rivitalokorttelia esitetään laajennettavaksi asutuksen keskelle jääneelle, rakentamattomalle alueelle.

Asemakaavan laajennuksen tavoitteena on muodostaa alueen rakennetusta ympäristöstä yhtenäinen kokonaisuus. Alueelle esitetään pienimittakaavaista asuinrakentamista. Erityistä huomiota kiinnitetään liikennemelulta suojattujen, vehreiden asuntopihojen ja oleskelualueiden muodostumiseen.

Kaavan laajennus koskee myös kaupungin omistamaa maa-aluetta, jonka kautta rivitalokortteliin esitetään ajoyhteyttä Ritopohjantieltä. Puistoalueiden osia koskevan kaavamuutoksen tarkoituksena on mahdollistaa liittyminen olemassa olevaan kevyen liikenteen reitistöön.

 

palaa alueen kaavoihin
palaa valitsemaan alueita

ylös